Aktuelt

Årets tildeling av midler fra Bente Skansgårds Independent Living-fond

Fondet støtter funksjonshemmede som vil bidra til frihet, deltakelse og kunnskap om hva det vil si å være funksjonshemmet i samfunnet. Hvert år deles det ut stipend til funksjonshemmede, som skal støtte studier, studiereiser, utviklingsprosjekter informasjonsarbeid og likepersonarbeid. Det deles også ut midler til tiltak der funksjonshemmede selv er med på å øke kunnskapen og forståelsen i folket om undertrykkelsen vi møter i dagens samfunn. 

Les mer Årets tildeling av midler fra Bente Skansgårds Independent Living-fond