Aktuelt

Hjelp oss å gje deg fridomen du har krav på! 

Uloba sender ut ei spørjeundersøking til medlemar og arbeidsleiarar kvart år. Er du medlem eller arbeidsleiar hos Uloba, finn du snart årets undersøking i innboksen din!  Undersøkinga heiter Tilstandskartleggingen, og er heilt avgjerande for at vi som arbeider med å få politikarane til å betre BPA-politikken, skal vite kvar skoen trykkjer.  Alle som svarar på undersøkinga kan vere…

Les mer Hjelp oss å gje deg fridomen du har krav på!