Tall og fakta

3969
Funksjonshemmede med borgerstyrt personlig assistanse (2021)
988
Økning i antall funksjonshemmede med BPA fra 2015 til 2021
3444 til 6883
Regjeringens forventing til økning i antall aktive BPA ordninger fra 2015-2021

Hvorfor dokumenterer Uloba funksjonshemmedes situasjon?

Stortinget har pålagt staten «å innhente hensiktsmessig informasjon, herunder statistikk og forskningsdata, som setter dem i stand til å utforme og gjennomføre politikk som gjennomfører denne konvensjon.» (CRPD, artikkel 31).

FN mener at den norske stat:

  • Ikke har utarbeidet statistikken politikerne trenger.
  • Ofte forklarer funksjonshemming som medisinske feil i kroppene våre.

Ulobas dokumentasjonsarbeid har en annen innfallsvinkel, og omhandler tema staten i liten grad dokumenterer. Uloba mener vi blir funksjonshemmet fordi samfunnsskapte barrierer hindrer oss fra å delta likestilt på alle samfunnets arenaer. Samfunnsskapte barrierer som manglende personlig assistanse og vergemål, diskriminerer oss funksjonshemmede med assistansebehov. Denne diskrimineringen dokumenterer vi.

Våre målgrupper

  • Politikere og organisasjonsfolk bruker vårt dokumentasjonsarbeid som kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling.
  • Journalister viser til funn fra våre undersøkelser i nyhetssaker.
  • Studenter og forskere bruker rapportene våre i arbeidet med oppgaver og forskningspublikasjoner.

Egil Gullestad Skogseth

Seniorrådgiver analyse og statistikk

Tlf: + 47 32 88 24 56

E-post: esk@uloba.no

Laila Bakke

Laila Bakke

Seniorrådgiver analyse og statistikk

Tlf: + 47 32 88 24 92

E-post: Laila.Bakke@uloba.no