Podkasten Selvsagt

Lytt til Selvsagt – Ulobas podkast om funksjonshemmedes rett til likestilling.

To ekstraepisoder av podkasten selvsagt kan lyttes til her:

 • 5. episode 2022

  Bli med å sikre bedre assistanse

  Denne våren har politikerne bedt om innspill til utredningen om Borgerstyrt personlig assistanse, BPA. Det vil si at de vil ha råd om hvordan BPA bedre kan gjøre funksjonshemmedes hverdag slik vi vil ha den – lik alle andres hverdag. Funksjonshemmedes organisasjoner gir sine innspill, som du kan stille deg bak. Denne episoden handler om muligheten hver av oss har akkurat nå til å påvirke politikerne i det vi kaller vårens viktigste kamp!

  Medvirkende i denne episoden: Mone Celin Skrede, Helge Olav Haneseth Ramstad, Hans Hjellemo, Anneth Nielsen, Martine Eliasson og Simen Kjelsrud.

  Hør 5. episode 2022 på Spotify (lenke).

 • 4. episode 2022

  Slik kan Borgerstyrt personlig assistanse bli bedre

  Meningen med Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er at vi funksjonshemmede lettere skal kunne leve akkurat slik vi vil. Slik fungerer det ikke nå, og det har politikerne innsett.

  Derfor satte de ned et utvalg som skulle gi anbefalinger om fremtidens BPA.

  Hør hva de funksjonshemmede representantene i utvalget har anbefalt politikerne, og hør litt om hva som skjer med utredningen denne våren.

  Medvirkende i denne episoden: Helge Olav Haneseth Ramstad, Hans Hjellemo, Sonja Tobiassen, Sverre Fuglerud, Vibeke Marøy Melstrøm og Tove Linnea Brandvik.

  Hør 4. episode 2022 på Spotify (lenke).

 • 3. episode 2022

  Når assistansen ikke funker (2)

  Mange funksjonshemmede får dessverre avslag når de søker om Borgerstyrt personlig assistanse, BPA, fordi kommunen ikke tar utgangspunkt i intensjonen med BPA. Dermed mister mange muligheten til å utdanne seg, jobbe, ta seg av barna sine på vanlig måte.

  Medvirkende: Hans Hjellemo, Helge Olav Haneseth Ramstad, Mone Celin Skrede, Egil Skogseth, Tone Skavhaugen, Joakim Taaje og Kåre Hunstad.

  Hør 3. episode 2022 på Spotify (lenke).

 • 2. episode 2022

  Når assistansen ikke funker (1)

  BPA er assistanseordningen som skal gjøre det mulig for oss funksjonshemmede å leve som alle andre og bestemme over egne gjøremål.

  Dessverre forvalter mange kommuner BPA feil, slik at vi ikke får denne friheten likevel.

  Medvirkende: Hans Hjellemo, Mone Celin Skrede, Kåre Hunstad og Helge Olav Haneseth Ramstad.

  Hør 2. episode 2022 på Spotify (lenke).

 • 1. episode 2022

  BPA for barn

  Med BPA (Borgerstyrt personlig assistanse) kan vi funksjonshemmede leve det livet vi vil, akkurat som alle andre. Funksjonshemmede barn kan også ha BPA. Hør Linn Andresen fortelle om sin datter Mari, som har med seg assistenter på håndballtrening, el-innebandy, badeland og matlaging.

  Les mer om barn med BPA (lenke).

  Medvirkende: Helge Olav Haneseth Ramstad, Mone Celin Skrede, Linn Andresen og Hans Hjellemo.

  Hør 1. episode 2022 på Spotify (lenke).

 • 7. episode 2021

  Dette er BPA

  Funksjonshemmede med assistansebehov kan få assistanse som vi selv leder ut fra de behovene hver enkelt av oss har i hverdagen. Det heter Borgerstyrt personlig assistanse, BPA, og i denne episoden kan du høre Vibeke Marøy Melstrøm og Sebastian Tjørstad snakke om fordelene med BPA.

  Les mer om BPA her (lenke).

  Medvirkende: Mone Celin Skrede, Hans Hjellemo, Helge Olav Haneseth Ramstad, Vibeke Marøy Melstrøm og Sebastian Tjørstad.

  Hør 7. episode 2021 på Spotify (lenke).

 • 6. episode 2021

  Etter stortingsvalget

  Podkasten Selvsagt oppsummerer høstens valg. Lederne i flere av funksjonshemmedes organisasjoner deler sine forventninger om sterkere rettigheter denne stortingsperioden.

  Hør samtalen mellom forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund, generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba og daglig leder Berit Vegheim i stiftelsen Stopp Diskrimineringen.

  Hør 6. episode 2021 på Spotify (lenke)

 • 5. episode 2021

  CRPD-skolen del 5

  Hva skjer når norsk lov og FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter sier det stikk motsatte?

  Hva vil det innebære å ha individuell klagerett på brudd på FN-konvensjonen?

  Hvilke praktiske endringer kan vi ha forventninger om ved å ta CRPD inn i norsk lov?

  Vi avrunder vår 5-leksjoners CRPD-skole ved å svare på disse og flere lytterspørsmål om funksjonshemmedes FN-konvensjon.

  Uloba lager CRPD-skolen i samarbeid med Stopp Diskrimineringen (lenke). Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen er Norges fremste ekspert på funksjonshemmedes sivile og politiske menneskerettigheter og antidiskrimineringslovgivning for funksjonshemmede.

  Medvirkende i denne episoden er Mone Celin Skrede, Kristin Torske, Helge Olav Haneseth Ramstad, Berit Vegheim og Hans Hjellemo.

  Hør 5. episode 2021 på Spotify (lenke).

 • 4. episode 2021

  CRPD-skolen del 4

  Vi ønsker politikere inn på Stortinget som vil jobbe for å styrke funksjonshemmedes rettigheter. En måte å gjøre det på, er å ta FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inn i norsk lov.

  I denne episoden av Selvsagt får du høre argumentene for å ta CRPD inn i lovverket og hvordan du skal møte motargumentene. Du får også vite hvilke politiske partier som sier de vil ta CRPD inn i norsk lov.

  Uloba lager CRPD-skolen i samarbeid med Stopp Diskrimineringen (lenke). Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen er Norges fremste ekspert på funksjonshemmedes sivile og politiske menneskerettigheter og antidiskrimineringslovgivning for funksjonshemmede.

  Medvirkende i denne episoden er Mone Celin Skrede, Kristin Torske, Helge Olav Haneseth Ramstad, Berit Vegheim og May Nina Hansen Auby.

  Hør 4. episode 2021 på Spotify (lenke).

 • 3. episode 2021

  CRPD-skolen del 3

  Hvordan behandler Norge FN-konvensjonen for funksjonshemmedes menneskerettigheter? Hvordan følger vi den opp, bryter vi den, og på hvilken måte?

  I tredje episode av Selvsagt hører vi flere faktiske eksempler på hvordan Norge bryter FN-konvensjonens artikler.

  For eksempel nevner vi Karl-saken om en utviklingshemmet mann som ønsker å få opphevet vergemålet han er plassert under. Se video om Karl-saken(lenke). Vi nevner også Bergljot Gjelsvik som var med i Brennpunktdokumentaren «Fallet» fra 2019. Denne saken kan du lese mer om Les om Bergljot Gjelsvik på NRKs nettside (lenke).

  Og vi får høre om FNs vurdering av Norge, og Norges argumenter for hvordan vi følger opp og behandler konvensjonen, i del 3 av CRPD-skolen.

  Uloba lager CRPD-skolen i samarbeid med Stopp Diskrimineringen (lenke). Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen er Norges fremste ekspert på funksjonshemmedes sivile og politiske menneskerettigheter og antidiskrimineringslovgivning for funksjonshemmede. Stiftelsen har et eget argumentnotat som tar for seg argumentene den norske regjeringen har brukt for ikke å ta CRPD inn i menneskerettsloven. Notatet kan du lese her(lenke). 

  Medvirkende i andre episode: Kristin Torske, Helge Olav Haneseth Ramstad, Berit Vegheim, Hans Hjellemo, Mone Celin Skrede.

  Hør 3. episode 2021 på Spotify (lenke).

 • 2. episode 2021

  CRPD-skolen del 2

  Hva sier FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter om retten til et selvstendig liv, likhet for loven og retten til privatliv og familieliv?

  I andre episode av Selvsagt hører vi om innholdet i flere av artiklene i FN-konvensjonen, i del 2 av CRPD-skolen.

  Uloba lager CRPD-skolen i samarbeid med Stopp Diskrimineringen (lenke). Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen er Norges fremste ekspert på funksjonshemmedes sivile og politiske menneskerettigheter og antidiskrimineringslovgivning for funksjonshemmede.

  Hele FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter finner du på fn.no (lenke).

  Medvirkende i andre episode: Mone Celin Skrede, Kristin Torske, Helge Olav Haneseth Ramstad, Berit Vegheim, Hans Hjellemo.

  Hør 2. episode 2021 på Spotify (lenke).

 • 1. episode 2021

  CRPD-skolen del 1

  Hva er FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter? Hvem og hvor mange berører den? Hvorfor blir funksjonshemmedes menneskerettigheter behandlet ulikt andre menneskerettskonvensjoner? Gjelder ikke menneskerettighetene for alle?

  Første episode av Selvsagt inneholder del 1 av CRPD-skolen, laget i samarbeid med Stopp Diskrimineringen. Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen er Norges fremste ekspert på funksjonshemmedes sivile og politiske menneskerettigheter og antidiskrimineringslovgivning for funksjonshemmede.

  Medvirkende i første episode: Mone Celin Skrede, Kristin Torske, Helge Olav Haneseth Ramstad, Berit Vegheim, May-Nina Hansen Auby.

  Hør 1. episode 2021 på Spotify (lenke).

 • 8. episode 2023

  Dette er beslutningsstøtte del 1

  Kva val har du tatt i dag?

  I denne spesialepisoden av Selvsagt – Ulobas podkast for funksjonshemmedas likestilling, får du et djupdykk i eit heilt nytt konsept: Beslutningsstøtte. Med beslutningsstøtte får funksjonshemma hjelp til å ta vala i kvardagen, små og store, som i sum gjer at vi kan leve livet mest mogleg slik vi ønskjer. Vala vi tek i kvardagen spenner seg frå kva vi skal ha til frukost, og om vi skal stå opp kl. 07.00 eller slumre ein halvtime til, til kva vi skal bruke pengane våre på, og kva vi har lyst til å utdanne oss til, om vi ønskjer det. I første episode får du ei innføring i kva som skjer med livet ditt når du treng støtte til å bestemme sjølv.

  Med Likestillingsverktøyet BPA, Borgarstyrt personleg assistanse, skulle funksjonshemma få høvet til å leve livet slik vi vil. Vi kan, gjennom assistanse, få utført dei praktiske oppgåvene som gjer at vi kan leve vanlege, frie liv. Som å gå på skulen, vaske huset, få borna i barnehagen eller henge med vennar på konsert. Med beslutningsstøtte lanserer vi eit heilt nytt likestillingsverktøy for funksjonshemma. Slik at alle, også menneske med kognitive og psykososiale funksjonsnedsetjingar, skal få ein reell rett til å bestemme i sitt eige liv.

  Medverkande: May Nina Hansen Auby, Elin Rise, Kristin Torske, Berit Vegheim og Mone Celin Skrede og Berit Vegheim.

  https://shows.acast.com/selvsagt/dette-er-beslutningssttte-1
 • 9. episode 2023

  Dette er beslutningsstøtte del 2

  Kva val har du tatt i dag?

  I denne spesialepisoden av Selvsagt – Ulobas podkast for funksjonshemmedas likestilling, får du et djupdykk i eit heilt nytt konsept: Beslutningsstøtte. Med beslutningsstøtte får funksjonshemma hjelp til å ta vala i kvardagen, små og store, som i sum gjer at vi kan leve livet mest mogleg slik vi ønskjer. Vala vi tek i kvardagen spenner seg frå kva vi skal ha til frukost, og om vi skal stå opp kl. 07.00 eller slumre ein halvtime til, til kva vi skal bruke pengane våre på, og kva vi har lyst til å utdanne oss til, om vi ønskjer det. I første episode får du ei innføring i kva som skjer med livet ditt når du treng støtte til å bestemme sjølv.

  Med Likestillingsverktøyet BPA, Borgarstyrt personleg assistanse, skulle funksjonshemma få høvet til å leve livet slik vi vil. Vi kan, gjennom assistanse, få utført dei praktiske oppgåvene som gjer at vi kan leve vanlege, frie liv. Som å gå på skulen, vaske huset, få borna i barnehagen eller henge med vennar på konsert. Med beslutningsstøtte lanserer vi eit heilt nytt likestillingsverktøy for funksjonshemma. Slik at alle, også menneske med kognitive og psykososiale funksjonsnedsetjingar, skal få ein reell rett til å bestemme i sitt eige liv.

  Medverkande: May Nina Hansen Auby, Elin Rise, Kristin Torske, Berit Vegheim og Mone Celin Skrede og Berit Vegheim.

  https://shows.acast.com/selvsagt/dette-er-beslutningssttte-2