Uloba Independent Living

Uloba er den største tilretteleggeren av Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Vi er en pådriver for å sikre at vi funksjonshemmede får den hverdagen vi selv ønsker.

Signér BPA-oppropet!

Ung mann og kvinne, begge i rullestol, sitter på uterestaurant og drikker brus med kamerat.

Uloba er en Independent Living-organisasjon.

Independent Living handler om å sikre funksjonshemmedes rett og mulighet til å ha kontroll over sitt eget liv, til å gjøre egne valg, treffe selvstendige beslutninger og delta på alle samfunnets arenaer. 

1900
Uloba har 1900 medlemmer.
111
Vi har 111 årsverk i administrasjonen.
7000
Cirka 7000 er assistenter i Uloba.

Aktuelle saker

– Vi er en del av mangfoldet

Det er flere skeive personer blant funksjonshemmede. En del av disse vil selvsagt ønske å delta i helgens Pride-arrangement i Oslo.