Skansgård-forelesningen

Skansgård-forelesningen

Skansgård-forelesningen 2023 foregår 17. oktober 10:00 - 13:00 på Independent Living-huset!

Skansgård-forelesningen formidler Ulobas funn fra den rykende ferske rapporten «Tilstandskartleggingen 2023». 

Undersøkelsen er rettet mot funksjonshemmede med assistansebehov og handler om levekår, opplevelsen av kommunen som BPA-forvalter og effekten personlig assistanse har for selvbestemmelse og likestilling. 

I forelesningen belyser vi hvordan kommunene følger opp nasjonal BPA-politikk, og hvilke effekter BPA-forvaltningen får.  

Eksterne innledere vil belyse de samfunnsøkonomiske gevinstene borgerstyrt personlig assistanse gir.