BPA – Borgarstyrt personleg assistanse

Mann i rullestol sammen med assistent i operafoajeen. Mannen har BPA.

BPA er nøkkelen til eit fritt liv. Med Ulobas verktøy kan du leve det livet du vil.