Tilgjengelighetserklæring


Uloba Independent Living Norge er opptatt av å sikre digital tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi forbedrer kontinuerlig brukeropplevelsen for alle, og bruker relevante tilgjengelighetsstandarder.

Tiltak for å støtte tilgjengelighet

Uloba Independent Living Norge gjør følgende tiltak for å sikre tilgjengeligheten til Jobbannonser:

 • Inkluderer tilgjengelighet som en del av oppdragserklæringen vår.
 • Inkluderer tilgjengelighet i alle våre interne retningslinjer.
 • Integrerer tilgjengeligheten i våre anskaffelsesmetoder.
 • Ansatt en tilgjengelighetsoffiser og /eller ombudsmann.
 • Gi kontinuerlig opplæring i tilgjengeligheten for våre ansatte.
 • Definert klare tilgjengelighetsmål og ansvar.
 • Definert formelle metoder for kvalitetssikring av tilgjengelighet

Overensstemmelsestatus

Retningslinjen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definerer krav til designere og utviklere for å forbedre tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den definerer tre nivåer av samsvar: Nivå A, Nivå AA og Nivå AAA. Jobbannonser er delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA. Delvis samsvarende betyr at noen deler av innholdet ikke fullt ut samsvarer med tilgjengelighetsstandarden. Vi har listet bruddene vi er klar over under kapitelet Begrensninger og alternativer. Uloba vil prioritere de nasjonale lovpålagte kravene definert i Forskrift om universell utforming av IKT (WCAG 2.0 A & AA kriterier eksklusiv 1.2.3,1.2.4 & 1.2.5), men vi har en ambisjon om at www.uloba.no skal oppfylle kravene i WCAG 2.1 A & AA & AAA.

Kompatibilitet med nettlesere og skjermlesere

www.uloba.no er testet og designet for å være kompatibel med nettleser og skjermlesere. Vi har som mål å støtte listen under, med kombinasjon av nettleser, skjermleser og operativsystem. Bakgrunnen for listen baserer seg på støtte av tilgjengelighetsattributter mellom nettlesere og skjermlesere:

 • Nettleseren Chrome med skjermleseren NVDA på operativsystemet Windows
 • Nettleseren Chrome med skjermleseren Jaws på operativsystemet Windows
 • Nettleseren Chrome med skjermleseren TalkBack på operativsystemet Android
 • Nettleseren Edge med skjermleseren NVDA på operativsystemet Windows
 • Nettleseren Edge meds skjermleseren Jaws på operativsystemet Windows
 • Nettleseren Firefox med skjermleseren NVDA på operativsystem Windows
 • Nettleseren Firefox med skjermleseren TalkBack på operativsystemet Android
 • Nettleseren Edge med skjermleseren Jaws på operativsystemet Windows
 • Nettleseren Edge med skjermleseren NVDA på operativsystemet Windows
 • Nettleseren Firefox med skjermleseren VoiceOver på operativsystemet macOS
 • Nettleseren Chrome med skjermleseren VoiceOver på macOS eller iOS operativsystemet
 • Nettleseren Safari med skjermleseren VoiceOver på macOS eller iOS operativsystemet

www.uloba.no er ikke testet kompatibel med nettlesere eldre enn 3 hovedversjoner eller mobile operativsystemer eldre enn 5 år, men vil i mange tilfeller være det.

Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengeligheten til www.uloba.no er avhengig av følgende teknologier for å fungere med den spesielle kombinasjonen av nettleser og eventuelle hjelpeteknologier eller plugins installert på datamaskinen din:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Disse teknologiene er avhengige av å samsvare med tilgjengelighetsstandardene som brukes.

Begrensninger og alternativer

Til tross for vår beste innsats for å sikre tilgjengeligheten til www.uloba.no, kan det være noen begrensninger. Totalt har Uloba 24 registrerte tilgjengelighetsfeil fordelt på hele løsningen. Kontakt oss hvis du oppdager et problem som ikke er oppført nedenfor eller om du trenger ytterligere assistanse. Kontaktopplysningene finnes under overskriften Tilbakemelding i dette dokumentet.

Vurdering tilnærming

Uloba Independent Living Norge vurderte tilgjengeligheten av www.uloba.no ved følgende tilnærminger:

 • Ekstern og intern evaluering
 • En formell kvalitetssikringsprosess gjennom design og utviklingsprosessen av Funka

Tilbakemelding

Vi ønsker tilbakemeldinger om tilgjengeligheten til www.uloba.no. Gi oss beskjed hvis du støter på tilgjengelighetsbarrierer:

 • Uloba har ansatt en egen erfaren tilgjengelighetsekspert som vil forsøke å svare på tilbakemeldinger innen 5 virkedager.

Denne uttalelsen ble opprettet 18. august 2022 og innfrir de forventede kravene som kommer av EU’s webtilgjengelighetsdirektiv.