Medlemsrådet

Medlemsrådet

Medlemsrådet i Uloba består av medlemmer som ønsker å være med og påvirke i Uloba, og har som formål å fremme medlemmenes interesser. Medlemsrådet skal samle innspill fra medlemmene, og bidra til et godt samspill mellom medlemmene, administrasjonen og Ulobas ledelse. 

Medlemsrådet er opprettet for at Ulobas ledelse skal kunne ha en tettere dialog med medlemmene. Gjennom å dele erfaringer og gi innspill om erfaringsbasert kunnskap styrker vi oss som medlemsorganisasjon. For å kunne prioritere hvilke saker vi må jobbe med er det viktig å kjenne til hvilke behov – og hvilke utfordringer medlemmene møter.  

Rådet har ikke myndighet til å ta beslutninger, men er et rådgivende organ inn mot ledelsen i Uloba. Likevel skal ledelsen i Uloba legge vekt på det rådet bringer til torgs. 

God variasjon blant rådsmedlemmene

Rådet skal representere hele medlemsmassen, og derfor prøver vi alltid å få til en god geografisk sammensetning, samt spredning i alder, kjønn og størrelse på BPA-ordning. Vi etterstreber at medlemsrådet skal bestå av både medlemmer som har BPA og som ikke har det, men gjerne skulle hatt det, og både medlemmer som leder ordningen sin selv og medlemmer som benytter seg av en medarbeidsleder. Rådsmedlemmene skal ha varierende erfaring med BPA eller funksjonsassistanse. 

Rådet består av 8-12 personer.  Rådet har en sekretær fra administrasjonen, og to representanter fra ledelsen er alltid til stede. Man sitter i rådet to år av gangen, og det er omtrent fire møter i året. Hittil har det vært sånn at medlemmene har vært håndplukket. Det er også mulig å kontakte rådets sekretær Tone Skavhaugen, på epost tone.skavhaugen@uloba.no hvis man er interessert i å være med i neste periode, fra 2024, eller om du har spørsmål eller innspill til rådet. Vervet krever at man er opptatt av Independent Living-ideologien og har en bevissthet rundt sitt medlemskap i Uloba. 

Gi innspill til medlemsrådet 

Rådet skal være et lavterskeltilbud for deg som er medlem i Uloba. I tillegg til sakene som kommer fra rådsmedlemmene selv, kan også du som er medlem av Uloba, men ikke rådsmedlem, bringe saker fram for rådet. Du som er medlem av Uloba skal vite at medlemsrådet finnes! 

Rådet tar opp alle typer saker som medlemmene i Uloba er opptatt av. Uloba er, og skal være, en medlemsorganisasjon, og rådet er medlemmenes stemme inn til ledelsen. Det at rådet finnes gir en mulighet til at folk kan engasjere seg mer. 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt med medlemsrådet for spørsmål eller innspill. 

Ønsker du å kontakte Ulobas medlemsråd? Hvis du har en sak som du mener medlemsrådet bør ta opp, eller hvis det er noe du lurer på, er det bare å ta kontakt. 

Vil du være med i medlemsrådet? Ta kontakt med rådets sekretær Tone Skavhaugen, epost tone.skavhaugen@uloba.no. Da kan du bli med fra 2024. 

De som er medlem i rådet fra 2022-2024 er  

Regine Elvevold regineelvevold@hotmail.com  
Liv Tone Lind livtone@teamlind.no  
Sondre Rønning sondre-ronning@hotmail.com  
Torfinn Opedal opedal92@live.no  
Rina Wesenberg rinawes91@gmail.com  
Odd Arne Sandhåland oas@sound.no  
Ingeborg Aurora Øverli Ingeborg.Aurora.Overli@uloba.no  
Kristina Jernstrøm Lysebo kristinajlysebo@gmail.com  
Snorre Spilling Øvereng snorreov@gmail.com  
Dina Sæle dinabpa@hotmail.com  

Disse fra Ulobas administrasjon er med på møtene:
Vibeke Marøy Melstrøm Vibeke.Maroy.Melstrom@uloba.no  
Stig Morten Skjæran stig.morten.skjaran@uloba.no