Independent Living-festivalen

Deltakere i Stolthetsparaden samlet på Universitetsplassen

I juni hvert år arrangerer vi Independent Living-festivalen – to dager med fest og protest!

Independent Living-festivalen foregår i Oslo, men det er også mulig å delta digitalt. I 2023 arrangerer vi festivalen 9. og 10. juni.

Da feirer vi mangfoldet og retten til et selvstendig liv, samtidig som vi protesterer mot diskrimineringen som samfunnet utsetter oss funksjonshemmede for.

Under festivalen kan alle som vil, delta på seminar, parade og fest.

Seminaret Likestillingsbrølet

På Likestillingsbrølet inviterer vi til informasjon, samtaler og debatt om funksjonshemmedes manglende likestilling. Hva må gjøres for å sikre oss likestilling, og hvorfor er det ikke allerede gjort?

Stolthetsparaden

Siden 2008 har Uloba arrangert Stolthetsparaden, landets største mønstring av funksjonshemmede. Under slagordet «Stolt, sterk, synlig» går vi nedover Karl Johans gate med paroler om likestilling og retten til full samfunnsdeltakelse.

Stolt natt

Stolt natt er festen som avslutter festivalen. På Stolt natt deler vi ut Stolthetsprisen til en person eller gruppe som har gjort en ekstraordinær innsats for funksjonshemmedes likestilling.