Om festivalen

I juni arrangerer vi Independent Living-festivalen – bli med på to dager med fest og protest!

I år foregår Independent Living-festivalen både i Drammen og Oslo 9 og 10.juni. Det er også mulig å delta digitalt.

Da feirer vi mangfoldet og retten til et selvstendig liv, samtidig som vi protesterer mot diskrimineringen som samfunnet utsetter oss funksjonshemmede for. Under festivalen kan alle som vil, delta på seminar, parade og fest. 

Hva er Independent Living?

Uloba er en Independent Living-organisasjon. Independent Living handler om å sikre funksjonshemmedes rett og mulighet til å ha kontroll over sitt eget liv, til å gjøre egne valg, treffe selvstendige beslutninger og delta på alle samfunnets arenaer. Les mer om Independent Living-ideologien i Ulobas idégrunnlag.

Festivalens arrangementer
Likestillingsbrølet
Logoen til LIkestillingsbrølet med rød bakgrunn og hvit skrift.

Sted: Independent Living-huset, Drammen
Tid: 9. juni 11:00 – 15:00

Likestillingsbrølet er et seminar om funksjonshemmedes likestilling, der vi inviterer til informasjon, samtaler og debatt.

I år har seminaret temaet «Mitt liv – mitt valg» og foregår på Ulobas hovedkvarter i Drammen; Independent Living-huset.  

I årets brøl setter vi fokus på funksjonshemmedes menneskerettigheter gjennom FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD). Vi vil ta for oss de to viktige temaene; beslutningsstøtte og borgerstyrt personlig assistanse (BPA).     

I den første bolken av seminaret skal vi få høre om funn fra prosjektet beslutningsstøtteråd og høre fra prosjektdeltakerne om hvordan beslutningsstøtteråd fungerte for dem.  

I den andre bolken ser vi på hvordan BPA fungerer i kommunalforvaltning. Vi inviterer politikerne til debatt for å svare ut hvordan de vil løse de massive utfordringene vi står ovenfor. 

Aktuelle politiske hendelser som belyses under året brøl: 

  • CRPD: Halvveis i løpet med ekspertutredningen 
  • Beslutningsstøtte: Endringer av vergemålsloven 
  • BPA: Det er kommunevalg til høsten, og regjeringen arbeider med endringer

Se Facebook-arrangementet for Likestillingsbrølet 2023 her.

Se arrangement-siden og meld deg på Likestillingsbrølet på Uloba.no.

Popcorn og paroler
Logoen til Popcorn og paroler med rød bakgrunn, svart skrift og en popcornbøtte med popcorn og en knyttneve i.

Sted: Independent Living-huset, Drammen
Tid: 9. juni 15:00 – 17:00

Så snart lydbølgene har lagt seg etter likestillingsbrølet, inviterer vi til paroleverksted for Stolthetsparaden. Vi stiller med tusjer, papp og det som trengs. 

Du bidrar med slagordene! 

Hva går du for i årets Stolthetsparade?

Se Facebook-arrangement for Popcorn og paroler her.

Se arrangement-siden på uloba.no for Popcorn og paroler her.

Stolthetsparaden
Logoen til Stolthetsparaden med gul bakgrunn, svart skrift og en rød ropert.

Sted: Universitetsplassen, Karl Johan og Jernbanetorget, Oslo
Tid: 10. juni 11:00 – 13:00 (omtrentlig tidspunkt)

Siden 2008 har Uloba arrangert Stolthetsparaden, landets største mønstring av funksjonshemmede. Under slagordet «Stolt, sterk, synlig» går vi nedover Karl Johans gate med paroler om likestilling og retten til full samfunnsdeltakelse.

Vi møtes på Universitetsplassen klokken 11 for å gjøre oss klare til Stolthetsparaden. Vi lader opp med appeller, finner våre paroler og har avgang klokken 12. Vi går nedover Karl Johan til Jernbanetorget.

Vi skal eie Oslo denne dagen og vise hvilken kamp vi funksjonshemmede står i. Vi har laget paroler, vi skal rope og vi skal gå, stolte, sterke og synlige, gjennom Oslos paradegate. 

Du som blir med oss i Stolthetsparaden vil få utdelt en flott t-skjorte når du møter opp på Universitetsplassen.  

Husk at for å delta i Stolthetsparaden trenger du ikke, som privatperson, å melde deg på – bare møte opp. 

Lydløse brøl

Liker du ikke bråket i Stolthetsparaden kan du se etter banneret «Lydløse brøl». Der forsøker vi å gjøre alt vi kan for at lydnivået skal være så lavt som mulig.

Påmelding for organisasjoner, lag, foreninger og kommersielle aktører

Privatpersoner trenger ikke å melde seg på paraden, det er bare å møte opp.

Organisasjoner, lag, foreninger og kommersielle aktører må melde seg på:

Se Facebook-arrangement for Stolthetsparaden her.

Se arrangement-siden på uloba.no for Stolthetsparaden her.

MiniStolt

Sted: Universitetsplassen og SALT Art & Music
Tid: 11:00 – utover dagen

Nytt av året! Kom til Universitetsplassen klokken 11:00. Der møter du selebre gjester som Fantorangen, Sally fra NRK Super og klovnene i Plutselig Sirkus. Korps United kommer også! 

I MiniStolt-boden kan barna få egen t-skjorte, button og armbånd. 

På SALT Art & Music vil det være et eget MiniStolt-bord med ulike aktiviteter for de minste. Plutselig Sirkus vil også holde et lite sirkuskurs. 

Stolt natt
Logoen til Stolt natt med svart bakgrunn, hvit skrift og stjerner formet som utropstegn.

Sted: SALT Art & Music
Tid: 18:00 – utover natten

Stolt natt er festen som avslutter festivalen. På Stolt natt deler vi ut Stolthetsprisen til en person eller gruppe som har gjort en ekstraordinær innsats for funksjonshemmedes likestilling.

Etter paraden går vi til SALT. Her kan du slappe av, mingle, ta en matbit eller høre på tonene fra DJ Fabian. 

Fra klokken 14:00 kan du være med på båttur med båten Arnøy som går fra Langkaia. Båten går kontinuerlig frem til klokken 17:00.  

Vi avslutter det hele med årets «nachspiel» – Stolt Natt. Her skal vi feire dagen og oss selv, vi skal mingle, treffe gamle kjente og få nye bekjentskaper. Det blir masse god underholdning med kjente artister og selvfølgelig skal vi dele ut Stolthetsprisen. 

Komiker Trine Lise Olsen skal sammen med Kent Børge, fra Uloba, lede oss gjennom kvelden og natten. 

Stolthetsprisen
Logoen til Stolthetsprisen i rødt og gult. Prisen er formen som en ropert.

Uloba tildeler Stolthetsprisen årlig til funksjonshemmede enkeltpersoner, funksjonshemmedes organisasjoner eller virksomheter av funksjonshemmede som baserer sitt arbeid på prinsippene til den internasjonale Independent Living-bevegelsen. Prisen deles ut under Stolt natt. Mer informasjon om Stolthetsprisen og om hvordan du nominerer kandidater finner du her.

Se Facebook-arrangement for Stolt natt her.

Se arrangement-siden på uloba.no for Stolt natt her.

Ønsker du høre mer om vår historie? 2022 lanserte vi boka om Uloba sin likestillingshistorie gjennom 30 år, og gründerne bak og deres personlige historie.
Se her for Spydspissen – I front for et likestilt samfunn. Boken er tilgjengelig både i pdf-format og som lydbok.

Mone Celin Skrede og Sebastian Tjoerstad på scenen under LIkestillingsbrølet 2021. De leder programmet og har talekort og mikrofoner.
Programledere Mone Celin Skrede og Sebastian Tjoerstad under Likestillingsbrølet 2021.
Vi ser en mann i rullestol med en stor rød og hvit ropert under stolthetsparaden 2022. I bakgrunnen ser vi mange mennesker og paroler, og det er strålende sol.
Stolthetsparaden 2022.