Spydspissen – I front for et likestilt samfunn

17. oktober 1991 stiftet de fem pionerene Tone Norli, Vibeke Marøy Melstrøm, Leif Sylling, Knut Flaaum og Bente Skansgård og 12 andre funksjonshemmede Uloba. De delte en drøm om selv å styre sin egen assistanse og sine egne liv. 17. oktober 2022 lanserte vi boka om deres og Uloba sin likestillingshistorie gjennom 30 år.

Her kan du laste ned boken i PDF-format:

Spydspissen – I front for et likestilt samfunn

Birgitte Nicolaysen har vært redaktør for boken. Hun synes det er utrolig gøy at boken nå endelig er blitt en realitet.

Det har vært et privilegium å jobbe med denne praktboken – 30 års likestillingskamp er endelig samlet mellom to permer. Det har vært en personlig reise å få være så tett innpå historiefortellingen. Jeg er utrolig stolt av resultatet!

Birgitte Nicolaysen, redaktør

Det er en bok med mange historier. En bok du kan lese, legge fra deg og ta frem igjen uten å ha mistet den store sammenhengen. Hver og en historie er unik og gir ulik forståelse av likestillingskampen.

I boken møter vi menneskene bak organisasjonen, vi får lese om hvordan Uloba gikk fra å omtale «brukere» til å bli «borgere», og vi får vite om hvordan idéen til Stolthetsparaden ble dannet.

Lena Storvand er forfatter av boken, sammen med Mone Celine Skrede og Mari Liljenstrøm. Illustrasjonene er laget av Anette Moi. Storvand kan fortelle at hun har vært med på litt av en reise. Hun har gru-gledet seg til denne dagen, nettopp fordi den er så viktig.

– Gjennom omfattende portrettintervjuer har jeg lært gründerne i Uloba å kjenne. Jeg forberedte dem på at jeg kom til å spørre om alt mulig – smått og stort. Jeg har gått kronologisk til verks, og tatt både korte og lange byks langs tidslinjen, fått omriss av noe, og dypdykket i annet, alt med dette for øyet: Hvem er du? Hvordan fikk nettopp du denne indre driven, denne maraton-motivasjonen for funksjonshemmedes kamp for likestilling?

Videre forteller hun om et grundig arbeid med mange intervjurunder. Hun ønsker å rose gründerne, blant annet for den åpenheten og fortellergleden de har vist henne underveis.

 – Jeg er så takknemlig for at gründerne deler hendelser, minner og erfaringer med meg. Et portrett kan selvsagt ikke speile et helt liv, men ut ifra våre samtaler forsøker jeg å pusle sammen en del sentrale brikker i det enorme puslespillet som kalles livet. Det er et krevende og utrolig givende arbeid, sier hun og fortsetter:

Jeg har lært masse om et prosjekt jeg hadde lite eller ingen kjennskap til fra før.

Underveis i prosjektet har det skjedd masse. Leif Sylling, den eldste av Uloba sine gründere døde i begynnelsen av april. Det gjør selve prosessen med intervjuene ekstra spesiell.

 – Jeg er inderlig glad for at portrettet av Leif Sylling ble ferdigstilt før han gikk bort, avslutter Storvand.

Uloba er historien om hvordan noen menneskers innsats kan skape ringvirkninger for mange andre.

Lene Storvand, forfatter
Skansgård forelesningen 2022
Skansgård forelesningen 2022 og åpning av medlemmenes hus (Finn Ståle Felberg)

Boka er en gave til Ulobas ansatte og medlemmer, i tillegg til å være en viktig dokumentasjon av norsk likestillingshistorie.

Se opptak fra hele dagen ved å trykke på lenken under.
Boklansering finner du fra 3:13:30