Funksjonsassistanse

(1) Sebastian sitter inne i en rosa stor boks, med mikrofon han snakker inn i. Han sitter på en tamburrett og det er mikrofoner hengende ned fra taket.
Foto: Agnete Brun

Flere funksjonshemmede kan være i vanlig jobb med funksjonsassistanse. Uloba hjelper deg i gang!

NAV innvilger assistanse på jobb, som har fått navnet funksjonsassistanse. Når du har fått innvilget funksjonsassistanse, kan Uloba:

 • Ta arbeidsgiveransvaret for assistentene
 • Sørge for rådgivning og opplæring
 • Tilby et fellesskap med andre som har funksjonsassistanse
 • Rapportere til NAV

Bevegelseshemmede og synshemmede kan få funksjonsassistanse hvis vi skal starte i jobb eller bli lærling. Funksjonsassistanse gjør det også mulig å beholde en jobb når vi har et assistansebehov.

Dette er assistanse på jobb

Det er du som bestemmer hva du trenger bistand til på jobben din. En funksjonsassistent kan for eksempel:

 • Kjøre bilen din
 • Bære
 • Være med på møter og jobbreiser
 • Lese og skrive
 • Bistå ved måltider

Funksjonsassistansen er knyttet til arbeidsforholdet ditt, slik at du må søke på nytt hvis du bytter jobb.

Arbeidstakeren rekrutterer assistentene sine

Slik går du og arbeidsgiveren din frem når du skal ha funksjonsassistanse:

Du som arbeidstaker (eller jobbsøker):

 • Rekrutterer og lærer opp assistentene og er arbeidsleder for dem.
 • Planlegger hvordan du skal bruke assistansetimene dine.

Arbeidsgiveren din:

 • Samhandler med Uloba om drift av ordningen.
 • Sender søknad om funksjonsassistanse til NAV.
 • Passer på at timetallet dekker assistansebehovet på en forsvarlig måte.
 • Sørger for at arbeidsplassen er tilrettelagt.

Har du spørsmål om assistanse på jobb?

Helle-Viv Magnerud

Helle-Viv Magnerud

Medlemsrådgiver

Tone Skavhaugen

Tone Skavhaugen

Medlemsrådgiver