Magasinet Selvsagt

Et magasin som styrker og bevisstgjør funksjonshemmede i kampen mot diskriminering.

Her kan du laste ned magasinene og lese digitale utgaver. Selvsagt nummer 7 og nyere utgaver er publisert som tilgjengelig PDF. Det vil si at du kan finne frem til enkeltartikler med bokmerker og få tekstene opplest hvis du har programvare til det. Eldre utgaver er også publisert i PDF-format, men er ikke universielt utformet.