En sykehusseng i en korridor.
11. apr

Funkistimen – unge på sykehjem

Vedtar regjeringen endelig et forbud mot unge på sykehjem? I over 30 år har vi hatt muligheten til å få innvilget BPA. På tross av dette plasseres hvert år barn, unge og unge voksne på helseinstitusjoner. Hver dag brytes unge funksjonshemmedes menneskerettigheter. Vi skal kunne velge hvor vi vil bo, med hvem, og hvem som skal assistere oss.

I denne Funkistimen skal vi diskutere regjeringens arbeid med å forby at unge skal kunne plasseres på helseinstitusjoner. Sammen tenker vi høyt om fremtidens løsninger på å få slutt på disse menneskerettighetsbruddene. Som gjest i denne Funkistimen får vi med oss unge likestillingsaktivister. Navn kommer.

Du får mulighet til å stille akkurat de spørsmålene du sitter med.

Klikk her for å bli med i Teams-møtet.

Du kan lese mer om konseptet Funkistimen her.

En kveld i måneden inviterer vi deg til samtale om aktuelle tema, både funkispolitikk og annet som er viktig for livet vårt og vår likestillingskamp, Om du ikke har mulighet til å delta denne gangen, vil du få flere sjanser.

Vi gleder oss til å se deg!

13. apr

Førstehjelpskurs – 13.april

Uloba Independent Living Norge arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors. Sted: Scandic Ørnen Bergen Kurset holdes fra kl. 17.00 til kl. 21.00 med enkel servering kl. 19.00. Det er begrenset antall plasser pr. kurs, og vi tar derfor forbehold om plass ved påmelding.Du får endelig beskjed dersom du har fått plass.  Alle har utbytte […]
14. apr-16. apr

Arbeidslederkurs trinn 1 – 14.-16.april

Dette er et kurs for deg som nylig har fått ansatt assistenter og er ny i rollen som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba. Ulobas kurs i Arbeidsledelse Trinn 1 tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling. Blant annet vil det bli fokusert […]
Kompetansetimen
18. apr

Kompetansetimen for arbeidsledere – Annonse og rekruttering/Uloba jobb

Kompetansetimen er et lavterskel og frivillig kompetansetilbud til deg som arbeidsleder eller assistent i Uloba. Deltakelse er frivillig Har du innspill til kompetansetimen, bare send oss en e-post på kompetanse@uloba.no. Vi er her for deg! Uavhengig hvilken kompetansetime du deltar på, logger du deg på ved å klikke på denne lenken
Kompetansetimen
18. apr

Kompetansetimen for arbeidsledere – Annonse og rekruttering/Uloba jobb

Kompetansetimen er et lavterskel og frivillig kompetansetilbud til deg som arbeidsleder eller assistent i Uloba. Deltakelse er frivillig Har du innspill til kompetansetimen, bare send oss en e-post på kompetanse@uloba.no. Vi er her for deg! Uavhengig hvilken kompetansetime du deltar på, logger du deg på ved å klikke på denne lenken
2. mai-3. mai

Arbeidslederkurs trinn 1 – 2.-3.mai

Dette er et kurs for deg som nylig har fått ansatt assistenter og er ny i rollen som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba. Ulobas kurs i Arbeidsledelse Trinn 1 tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling. Blant annet vil det bli fokusert […]
Freedom Drive-deltakere foran bygning med EU-flagg
5. mai

Den europeiske Independent Living-dagen

Uloba er en del av en internasjonal likestillingsbevegelse, og Europa har sitt eget nettverk av Independent Living-organisasjoner: The European Network on Independent Living, eller ENIL. Tradisjonelt er 5. mai en dag for synliggjøring og protest, en dag vi skal vise…

Mange mennesker i parade under Freedom Drive 2019. De har paroler og flagg.
5. mai

Funkistimen -ungdomsaktivistme på tvers av europeiske landegrenser

Den 5. mai er den europeiske Independent living-dagen. Denne dagen har som mål å bringe sammen funksjonshemmede og våre støttespillere i hele Europa, og å øke bevisstheten om Independent Living. I hovedsak betyr Independent Living at funksjonshemmede skal ha like rettigheter og muligheter til å leve frie, selvstendige liv, akkurat som alle andre.
 
I denne Funkistimen skal vi snakke med unge funksjonshemmede fra andre deler av Europa. Vi vil få høre om Enil ungdomsnettverk og hvordan unge funksjonshemmede engasjerer seg i politikken. Kanskje du blir inspirert til å engasjere deg internasjonalt?

Denne funkistimen vil foregå på engelsk. Ønsker du å stille spørsmål, oversetter vi spørsmålene for deg. Det blir ikke simultantolkning til norsk.
 
Klikk her for å bli med i møtet.

Du kan lese mer om konseptet Funkistimen her.

En kveld i måneden inviterer vi deg til samtale om aktuelle tema, både funkispolitikk og annet som er viktig for livet vårt og vår likestillingskamp. Om du ikke har mulighet  til å delta denne gangen, vil du få flere sjanser.

Vi gleder oss til å se deg!

9. mai-10. mai

Arbeidslederkurs trinn 2 – 9.-10.mai

Dette er et kurs for deg som har ledet ordningen en stund og ønsker å videreutvikle kunnskapen din som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba. Ulobas kurs i Arbeidsledelse Trinn 2 tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling.  Blant annet vil det bli […]
Kompetansetimen
23. mai

Kompetansetimen for arbeidsledere – sykefraværsoppfølging

Kompetansetimen er et lavterskel og frivillig kompetansetilbud til deg som arbeidsleder eller assistent i Uloba. Deltakelse er frivillig Har du innspill til kompetansetimen, bare send oss en e-post på kompetanse@uloba.no. Vi er her for deg! Uavhengig hvilken kompetansetime du deltar på, logger du deg på ved å klikke på denne lenken