Kampsaker

Vi ønsker et samfunn for alle – vi krever et samfunn for alle. Da må vi kreve vår rett og vi må stå sammen. Bli med oss i kampen!

Ulobas BPA er ikke et mål i seg selv, men et viktig verktøy for selvrealisering, for å kunne ta ansvar og ha styring i eget liv. For å kunne ha en rolle i familien, ta utdanning eller være yrkesaktiv. For oss er disse målene viktigere enn virkemiddelet.

Våre viktigste kampsaker i 2021-2023

Uloba sender årlig ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer og andre som har assistanse i Uloba. Svarene forteller mye om utfordringene folk står i. Vi henter også inn kunnskapsgrunnlag gjennom andre undersøkelser og eksterne kilder, men det er tilbakemeldinger fra våre medlemmer som er det viktigste for oss. Kunnskapsgrunnlaget bruker vi for å navigere i det politiske landskapet, med utgangspunkt i vårt idégrunnlag og våre kjerneområder.

Vil du lære om hvorfor dette er våre kampsaker? Følg podkasten Selvsagt (lenke)!