CRPD

Anette Trettebergstuen med signaturlisten "CRPD nå!", blant representanter for funksjonshemmedes organisasjoner

Funksjonshemmedes menneskerettigheter (CRPD) må oppfylles!

Selv om FNs universelle menneskerettigheter gjelder alle mennesker, vet FN at mange funksjonshemmede ikke får oppfylt disse. FN vedtok derfor en egen konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) i 2006. Den stiller krav til hvordan land skal legge til rette for at også funksjonshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter. CRPD peker på det samme som oss; at funksjonshemmede skal ha makt og styring i eget liv, med samme muligheter som andre til å ta egne valg. Ulobas politiske arbeid har samme utgangspunkt som CRPD-konvensjonen, som bygger på den sosiale modellen og Independent living-ideologien.

I 2013 forpliktet Norge seg til å følge CRPD, men vil fremdeles ikke ta CRPD inn i norsk lov, slik det er gjort med rasismekonvensjonen (CERD), kvinnekonvensjonen (CEDAW) og barnekonvensjonen (CRC). Dette sjokkerte FN under høringen av situasjonen i Norge i mars 2019. Representanter fra SV på Stortinget fremmet høsten 2020 forslag til Stortinget om å ta CRPD inn i menneskerettsloven. Et knapt flertall stemte imot forslaget 9.mars 2021, men flere partier har i sine utkast til valgprogram å ta FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lov. Hvis CRPD-konvensjonen tas inn i menneskerettsloven vil konvensjonen ha forrang over annet lovverk. Det betyr at i de tilfeller det er strid mellom annet lovverk og konvensjonen, så vil konvensjonen bestemme hva som skal gjøres.

Dette gjør vi

Uloba skal i 2021-2022 kjempe for at funksjonshemmedes menneskerettigheter (CRPD) oppfylles ved å:

  • Sikre at funksjonshemmede blir anerkjent som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter, ved å bruke CRPD som bærebjelke.
  • Oppnå at inkorporering av CRPD i Menneskerettsloven kommer inn i regjeringserklæringen, slik at Stortinget senere vedtar dette.
  • Oppnå at vi er med i beslutningsprosesser om hvordan CRPD skal tas inn i Menneskerettsloven.

Dette kan du gjøre

Har du blitt utsatt for diskriminering? Bruk din stemme. Fortell din historie ved for eksempel å skrive et leserinnlegg til en avis.

Lær mer om CRPD ved å følge podkasten Selvsagt (lenke).

Støtt vår CRPD-kampanje om å få CRPD inn i Menneskerettsloven ved å signere dette oppropet (Link til opprop).

Ønsker du å engasjere deg i Ulobas politikk? Send en epost til våre politiske rådgivere Henriette Nielsen (epost-lenke)  og Martine Eliasson (epost-lenke)