Bli medlem

Mennesker rundt langbord skriver paroler og spiser popcorn

Uloba – Independent Living Norge SA er en Independent Living-organisasjon av og for funksjonshemmede. Sammen er vi sterke, og hos oss får du råd fra likepersoner og blir en del av et interessefellesskap.