Uloba Independent Living

Uloba er den største tilretteleggeren av Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Vi er en pådriver for å sikre at vi funksjonshemmede får den hverdagen vi selv ønsker.

Bli med på Independent Living-festivalen 2023!

Årets viktigste festival 9. – 10. juni.

Uloba er en Independent Living-organisasjon.

Independent Living handler om å sikre funksjonshemmedes rett og mulighet til å ha kontroll over sitt eget liv, til å gjøre egne valg, treffe selvstendige beslutninger og delta på alle samfunnets arenaer. 

Ung mann og kvinne, begge i rullestol, sitter på uterestaurant og drikker brus med kamerat.
2000
Uloba har 2000 medlemmer.
111
Vi har 111 årsverk i administrasjonen.
7000
Cirka 7000 er assistenter i Uloba.

Aktuelle saker

Assistentene opp 11 kroner

LO/Fagforbundet og Virke har nå kommet til enighet om lønnsoppgjøret for personlige assistenter og funksjonsassistenter ansatt i Uloba-Independent Living Norge SA. Resultatet gir våre ansatte et generelt tillegg på kr. 11.09 pr. time gjeldende fra 1. april d.å. Det betyr…

Full stopp i nye FunkAss- ordninger

Som lyn fra klar himmel kom NAV denne uken med følgende nyhetsoppdatering: "Funksjonsassistanse i arbeidslivet er eit rammestyrt tiltak, det vil seie at det er avgrensa av middel over statsbudsjettet kvart år. Dagens forbruk på ramma inneber at det per…