Et bord med en dommerhammer og en bokstabel med boka Helselovgivning merket «Avvist», og boka FN-konvensjonen. Oppå bokstabelen sitter fru Justitia i rullestol.

Uloba har levert sitt høringssvar om BPA

Politikerne har fått våre synspunkter på BPA-utredningen. Nå starter den politiske kampen for BPA, og den kan vi påvirke!

Signer BPA-oppropet Bedre BPA nå