Uloba – Independent Living Norge er en ideell

organisasjon skapt, eid og drevet av funksjonshemmede

Grafitti-banner med teksten "Independent Living-festivalen hold av datoen 15. - 16. juni årsmøte seminar stolthetsparaden stolt natt"