Hyggelig samtale mellom arbeidsleder og assistent

Uloba – Independent Living Norge er en ideell organisasjon skapt, eid og drevet av funksjonshemmede

Permittert? Vi trenger flere assistenter i midlertidige stillinger. uloba.no/assistent