Uloba Independent Living

Uloba er den største tilretteleggeren av Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Vi er en pådriver for å sikre at vi funksjonshemmede får den hverdagen vi selv ønsker.

Bli med på Independent Living-festivalen 2023!

Årets viktigste festival 9. – 10. juni.

Uloba er en Independent Living-organisasjon.

Independent Living handler om å sikre funksjonshemmedes rett og mulighet til å ha kontroll over sitt eget liv, til å gjøre egne valg, treffe selvstendige beslutninger og delta på alle samfunnets arenaer. 

Ung mann og kvinne, begge i rullestol, sitter på uterestaurant og drikker brus med kamerat.
2000
Uloba har 2000 medlemmer.
111
Vi har 111 årsverk i administrasjonen.
7000
Cirka 7000 er assistenter i Uloba.

Aktuelle saker

Oslo Høyre vil ha sentral BPA- enhet

Høyre i Oslo vil ha slutt på diskrimineringen av funksjonshemmede i bydelene, og foreslår at det opprettes en sentral enhet for behandling av BPA-søknader i hovedstaden.

Mennesker, ikke pasienter

Tenk deg et Norge med en permanent pandemi hvor unger ikke får gå på skole, folk ikke kommer på jobb og hvor hyttefolk må holde seg hjemme. – Det verste jeg har opplevd, sier Sebastian Tjørstad (38). Det kan være at de ikke får assistansen de behøver og som de har rett på. Eller det kan være at de er umyndiggjort gjennom vergemålsloven. Eller andre krenkelser. Eller begge som Katelyn Garbin (30) opplever. Svein Andre er skuespiller og har hovedrollen i Detektiv Downs. Han liker å ta turen fra Sandefjord inn til Oslo av og til, men skal han på tur til et nytt sted er han helt avhengig av at mamma har tid til å være med. Jonathan er utviklingshemmet som følge av en genfeil.Hun forteller om en gutt som har elsket barnehagen, glad i de ansatte der og vennene og som har gledet seg over å komme dit. Men det siste året har alt endret seg.