Stortinget

Funksjonshemmedes rettigheter står sterkere

Partiene som vil ta FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inn i norsk lov, får til sammen 111 av de 169 representantene på Stortinget.

Nå haster det! Signer oppropet CRPD inn i norsk lov her