Tegning av 15 personer med ulike funksjonsnedsettelser

Les Ulobas tilstandskartlegging 2021

Ulobas tilstandskartlegging 2021 viser at BPA funker! Men det forutsetter at vi funksjonshemmede får nok assistanse, og at myndighetene forvalter den riktig.

Uloba Independent Living 30 år