Uloba Independent Living

Uloba er den største tilretteleggeren av Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Vi er en pådriver for å sikre at vi funksjonshemmede får den hverdagen vi selv ønsker.

Menneskerettighetene skal gjelde alle!

 Vi mener at CRPD må inn i menneskrettsloven nå – det er ingen vei utenom! Hva mener du?

Uloba er en Independent Living-organisasjon.

Independent Living handler om å sikre funksjonshemmedes rett og mulighet til å ha kontroll over sitt eget liv, til å gjøre egne valg, treffe selvstendige beslutninger og delta på alle samfunnets arenaer. 

(1) Ingeborg sitter i sin rullestol inne i en stor blå boks. Hun har på seg en rosa tyllkjole. I boksen er det globus og mange bøker.
2000
Uloba har 2000 medlemmer.
111
Vi har 111 årsverk i administrasjonen.
7000
Cirka 7000 er assistenter i Uloba.

Aktuelle saker

Informasjonsmøte om BPA i Grenland

Funksjonshemmede i Grenland venter i spenning på hvilken levestandard politikerne vil gi dem.  Grenland-kommunenes innkjøpsenhet (GKI) har etter en høringsrunde nå ferdigstilt den nye BPA-kontrakten. Innholdet i kontrakten bestemmer levekårene de neste fire- fem årene. Funksjonshemmede fra de fire aktuelle…

Stolt, sterk og synlig kunst i første etasje

Eric Ness Christiansen graffiti 1. etasje De siste 20 årene har Eric Ness Christiansen markert seg som en av Norges største innen gatekunst. Nå har han tatt med seg sprayboksene til Independent Living-huset, og fylt veggen i første etasje, ved…