Uloba Independent Living

Uloba er den største tilretteleggeren av Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Vi er en pådriver for å sikre at vi funksjonshemmede får den hverdagen vi selv ønsker.

Skansgård-forelesningen 2023!

17. oktober 2023, klokken 10:00 – 13:00 på Independent Living-huset.

Uloba er en Independent Living-organisasjon.

Independent Living handler om å sikre funksjonshemmedes rett og mulighet til å ha kontroll over sitt eget liv, til å gjøre egne valg, treffe selvstendige beslutninger og delta på alle samfunnets arenaer. 

Ung mann og kvinne, begge i rullestol, sitter på uterestaurant og drikker brus med kamerat.
2000
Uloba har 2000 medlemmer.
111
Vi har 111 årsverk i administrasjonen.
7000
Cirka 7000 er assistenter i Uloba.

Aktuelle saker

Minneord for Hans Hjellemo (1958 – 2023)

Det er med stor sorg vi minnes vår kjære kollega gjennom mer enn 11 år, Hans Hjellemo (64). Hans gikk bort torsdag 31.08.2023 på Lovisenberg sykehus etter kort tids sykdom.

Politikerne lærte om CRPD

Rundt 100 lokalpolitikere fordelt på sju byer fikk sist mandag opplæring om FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD).