Uloba Independent Living

Uloba er den største tilretteleggeren av Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Vi er en pådriver for å sikre at vi funksjonshemmede får den hverdagen vi selv ønsker.

Ti gode grunner til å velge Uloba

Alle gode ting er ..ti? Velger du Uloba som din BPA-tilrettelegger, får du også være med i en likestillingsbevegelse. 

Uloba er en Independent Living-organisasjon.

Independent Living handler om å sikre funksjonshemmedes rett og mulighet til å ha kontroll over sitt eget liv, til å gjøre egne valg, treffe selvstendige beslutninger og delta på alle samfunnets arenaer. 

Ung mann og kvinne, begge i rullestol, sitter på uterestaurant og drikker brus med kamerat.
2000
Uloba har 2000 medlemmer.
111
Vi har 111 årsverk i administrasjonen.
7000
Cirka 7000 er assistenter i Uloba.

Aktuelle saker

Kan Høyre løse BPA-floken i Trondheim kommune? 

I formannskapet i Trondheim sist tirsdag, fikk Høyre medhold i å utsette behandlingen av ny anskaffelse av kontrakt for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Saken skulle blitt behandlet i formannskapet 21. november, men ble utsatt til 5. desember. Dette kan få store konsekvenser for BPA-ordningene i Trondheim.

Ledende i arbeidet for funksjonshemmede i Drammen

Onsdag 1. november hadde Uloba et møte med Billy Tananger, hovedutvalgsleder for arbeid, aktivitet og inkludering i Drammen kommune. Under dette møtet ble det diskutert viktige endringer i hvordan kommunen forvalter programområde 5 for funksjonshemmede. Drammen har tatt et historisk…