Uloba Independent Living

Uloba er den største tilretteleggeren av Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Vi er en pådriver for å sikre at vi funksjonshemmede får den hverdagen vi selv ønsker.

Bli med å feire mangfoldet!

Independent Living-festivalen braker løs 9. og 10. juni!

Uloba er en Independent Living-organisasjon.

Independent Living handler om å sikre funksjonshemmedes rett og mulighet til å ha kontroll over sitt eget liv, til å gjøre egne valg, treffe selvstendige beslutninger og delta på alle samfunnets arenaer. 

Ung mann og kvinne, begge i rullestol, sitter på uterestaurant og drikker brus med kamerat.
1900
Uloba har 1900 medlemmer.
111
Vi har 111 årsverk i administrasjonen.
7000
Cirka 7000 er assistenter i Uloba.

Aktuelle saker

Utlysningen på Øvre Romerike er trukket tilbake!

Utsikten sørover fra toppen av branntårnet på Mistberget, Øvre Romerike. Foto: Tommy Gildseth Ordføreren i Nannestad, Hans Thue, tok umiddelbart tak, da Lars Rovik Ødegård gjorde han oppmerksom gjennom et FB-innlegg om denne saken. Thue har sammen med ordførerne i Gjerdrum og Eidsvoll fått stoppet prosessen.Det betyr at saken nullstilles og tas opp igjen med…

Trondheim snur!

Foto: Sebastian Olafsson/Wikimedia Commons En stor takk til alle medlemmer, arbeidsledere og ansatte, politikere i Trondheim, organisasjoner og andre samarbeidspartnere som har stått på for å stanse konsesjonen. Den ville gitt alvorlige konsekvenser for funksjonshemmede med assistansebehov i Trondheim!  Ville gitt en dårligere tjeneste Lille julaften i fjor utlyste administrasjonen i Trondheim kommune ny tjenestekonsesjon…