Dette kan du bruke BPA til

Er det likestilling å få hjelp til å stå opp, dusje og skru på brødristeren? Ja, mener vi.  

Borgerstyrt personlig assistanse, BPA (også kalt brukerstyrt personlig assistanse), er et likestillingsverktøy. Det betyr at du skal få hjelp til å leve livet ditt slik du selv ønsker det

Tre typer assistanse i én 

Når du får et BPA-vedtak fra kommunen, får du også tildelt et fast antall timer i uken for assistanse. Disse tre typene assistanse kan du regne med: 

  • Personlig: Å legge deg når du ønsker, stå opp, gå på toalettet, få hjelp til personlig hygiene, få i deg måltidene du trenger i løpet av en dag og andre ting man trenger for å fungere i hverdagen. 
  • Praktisk: Å gjøre rent hjemme slik du ønsker det, vaske klær, måke snø, handle, lage mat og å lære opp assistentene i hvordan man vil ha disse oppgavene gjort. 
  • Sosialt: Å ha en aktiv fritid slik du selv ønsker, å kunne engasjere deg i lokalmiljøet hvis du ønsker det, å kunne jobbe, ta utdanning, og bare kunne sette deg på en kafé sammen med noen du kjenner. 

Hele ditt uavhengige liv 

Uloba er en Independent Living-organisasjon og del av en bevegelse av og for funksjonshemmede over hele verden. Vi jobber for dine rettigheter, for funksjonshemmede har rett til det samme livet som andre. Og vi mener BPA er et godt verktøy hele livet, fra du er liten til lenge etter at du er pensjonert. 

Her kan du lese mer om hva BPA og arbeidsledelse er.