Assistentundersøkelsen 2024 – På rett vei 

Vi gjennomfører årlig en spørreundersøkelse blant alle assistenter ansatt i Uloba, kalt Assistentundersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er å sikre et trivelig arbeidsmiljø og kontinuerlig forbedring. Vi setter stor pris på alle svarene vi har fått inn i 2024. I år har vi hatt rekord i antall svar. Svarene gjør administrasjonen i stand til å sikre at assistentenes arbeidssituasjon er i samsvar med lovkrav, tariffavtaler og interne retningslinjer. Rapporten danner grunnlaget for å skape og gjennomføre tiltak som vil gjøre Uloba til en enda bedre arbeidsgiver. 

I år svarte 1700 assistenter på spørreundersøkelsen, som gjør Assistentundersøkelsen 2024 til den største av sitt slag i Norge. Den store økningen i antall deltakere viser en kollektiv vilje til å forme egen arbeidshverdag og gjøre den enda bedre.     

Av de som svarte, jobber 1487 som borgerstyrt personlig assistent, 57 som funksjonsassistent, og 155 som både borgerstyrt personlig assistent og som funksjonsassistent. 

Vi gjennomførte flere kommunikasjonstiltak for å nå ut til assistenter, som SMS, e-poster og innlegg i ulike digitale arenaer assistentene er. Undersøkelsen ble sendt ut 2.Januar med svarfrist 17.januar, lenken ble tilsendt på SMS, besvarelsen var anonyme.  

Målgruppe 

Rapporten er interessant for personlige assistenter ansatt i Uloba, arbeidsledere for assistanseordninger i Uloba, Fagforbundet, Virke, Nav Hjelpemiddelsentral og kommunene. Den vil også være av interesse for politikere, interesseorganisasjoner, studenter, forskere og kompetansemiljøer som er opptatt av personlig assistanse samt yrkene som borgerstyrt personlig assistent og funksjonsassistent. 

Rapporten i sin helhet kan du laste ned på siden her!

Hovedfunnene kort oppsummert 

Arbeidsforhold: 

De fleste assistentene ansatt hos Uloba har gode arbeidsforhold. 

Demografi: 

  • 75% av respondentene er kvinner, 25% er menn, og mindre enn 1% identifiserer seg som et annet kjønn. 
  • Aldersgruppen spenner jevnt fra 18 til 64 år, med flest i aldersgruppene 18-24 år og 25-34 år. 
  • 40% har høyere utdanning, mens 53% har fullført videregående skole. 

Arbeidsforhold og ledelse: 

  • Over 90% er enige i at de har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. 
  • De fleste opplever at arbeidslederen er god og gir god oppfølging ved sykemelding. 
  • De fleste er fornøyd med opplæring og arbeidsplaner, samt støtten fra Ulobas supportsenter. 
  • 98% er stolte av å være personlige assistenter. 

Ansiennitet og kontrakter: 

  • 24% har jobbet som assistent i mindre enn ett år, 30% har jobbet i seks år eller mer. 
  • De fleste har faste stillinger, noen har tilkallingskontrakter eller midlertidige stillinger. 

Hva blir rapporten brukt til?  

Rapporten blir brukt av Ulobas arbeidsmiljøutvalg (AMU). I AMU er bedriftshelsetjenesten, arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, herunder assistentens hovedverneombud, representert. Den blir også brukt av Ulobas administrasjon. 

Uloba gjennomfører Assistentundersøkelsen for å undersøke hvordan personlige assisistenter ansatt i Uloba har det på jobb. Rapporten brukes i arbeidet med å sikre at assistene har et godt arbeidsmiljø, og at reglene i arbeidslivet blir fulgt. 

Hvorfor gjennomfører vi undersøkelsen? 

En rekke kommuner og NAV Hjelpemiddelsentraler har gitt Uloba i oppdrag å være arbeidsgiver for henholdsvis borgerstyrte personlige assistenter og funksjonsassistenter. Som oppdragstaker må Uloba sikre at assistentenes arbeidsvilkår og arbeidshverdag er i tråd med kravene som følger av arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, samt tariffavtalen som er inngått med Fagforbundet.