Barrierebryteren (2022)

Funksjonsassistanse-rapport.

NAV Hjelpemiddelsentral sin forvaltning av funksjonsassistanse i arbeidslivet. En dokumentrapport.