Reis til Vesterålen i sommer!

Med nok BPA kan jeg selv styre dagen min og gjøre det jeg har lyst til når jeg har lyst til det, mener Sonja Tobiassen fra BPA-utvalget. Hun tilbringer gjerne sommeren i Vesterålen.

Sommerpraten: – Kampen er på stedet hvil

Selv om dagens regjering har flertall for å inkorporere CRPD i norsk lov, går arbeidet tregt. – Det som irriterer meg mest er hvordan folk bare ikke gjør noe, sier Guro Helene Sørdalen.

Uloba har levert sitt høringssvar om BPA

Politikerne har fått våre synspunkter på BPA-utredningen. Nå starter den politiske kampen for BPA, og den kan vi påvirke!

Klikk her for å signere BPA-oppropet (lenke).

BPA-oppropet er en klar beskjed til politikerne om at funksjonshemmede selv vet best hva som er galt med Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i dag og hvordan BPA må endres.

De riktige og nødvendige endringene har vi listet opp i vårt høringssvar, som vi sendte til regjeringen denne uka.

Her kan du lese Ulobas høringssvar (lenke).

Hva mener Uloba?

Uloba mener at vi som trenger assisistanse, selv skal bestemme hvem vi skal få assistanse fra og hva vi skal ha assistanse til, inkludert bistand til egen helse. Vi skal bestemme når og hvordan assistansen skal gis og også hvor vi skal ha assistanse, enten det er på jobben, der vi studerer, hjemme eller på reise.

Uloba mener at BPA skal være for alle funksjonshemmede med assistansebehov, uavhengig av alder, hvor mye assistanse vi trenger og hva slags assistanse vi trenger.

Uloba mener at staten bør overta ansvaret for BPA og at vi trenger en ny BPA-lov der formålet er likestilling.

Alt dette mener også de funksjonshemmede medlemmene i BPA-utvalget, som la frem et eget lovforslag som en del av BPA-utredningen.

Hva håper vi vil skje?

Hvis vi får politikerne til å lytte og forstå i denne viktige fasen, vil vi lykkes med å:

  • få en egen BPA-lov som har likestilling som formål.
  • sikre at alle får lik rett til BPA uavhengig av bosted, ved at BPA-forvaltningen flyttes ut av kommunene og over i staten.
  • gjøre BPA til et likestillingsverktøy for alle som trenger det, uavhengig av alder, bosted, eller hvor stort assistansebehovet er.
  • sikre at BPA gjelder for alle som omfattes av FN-konvensjonen for funksjonshemmede, CRPD.

Likestillingsbrølet må ikke stilne

Politikerne er ikke tydelige på veien videre for personlig assistanse før de har lest innspillene i BPA-høringen. Desto viktigere er det at vi er tydelige i våre høringssvar.

Independent Living-festivalen 2022 er i gang!

I dag og i morgen markerer vi funksjonshemmede hvordan rettighetene våre må styrkes og hvordan vi skal kunne oppnå selvstendighet og frihet i vårt eget liv. Det er det Independent Living-festivalen handler om.

Funksjonshemmedes vei til en vanlig hverdag

Det mange av oss funksjonshemmede trenger for å kunne leve et helt vanlig liv og gjøre det samme som alle andre, er personlig assistanse. Hør podkastserien om assistanseordningen som heter BPA og om den viktige kampen som nå foregår for at BPA skal bli bedre.

Vårens viktigste kamp

Nå trenger politikerne å høre fra oss som vet hvordan Borgerstyrt personlig assistanse skal fungere og hvilke endringer som må til. Hør om det i vår nye podkast-episode.