Likestillingsbrølet må ikke stilne

Politikerne er ikke tydelige på veien videre for personlig assistanse før de har lest innspillene i BPA-høringen. Desto viktigere er det at vi er tydelige i våre høringssvar.

– Jeg tenker ikke lenger over at jeg ikke kan gjøre det andre kan!

Replikken fra Odd-Arne Sandhåland oppsummerte fint hvordan BPA bidrar til en normal hverdag, lik den alle andre har.

Foreldre med Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) kan følge i barnehagen og sørge for at barna har matpakke.

Studenter med BPA kan skrive notater fra pensum, delta i kollokvier og henge med studievenner på fritida.

En god kombinasjon av BPA og funksjonsassistanse, som er assistanse på jobb, gjør det mulig å drive et firma og samtidig fungere ellers i hverdagen, i rollen som kjæreste, venn og familiemedlem.

Joakim Taaje, Ellinor Nes Aune og Odd-Arne Sandhåland har denne erfaringen, og mange flere enn i dag kan få den hvis BPA snart blir det likestillingsverktøyet det er ment som.

Klare spørsmål til politikerne

Vi er i innspurten på en høringsrunde om BPA. Den forrige regjeringen ba et utvalg komme med råd om hva som må bli annerledes for at BPA skal fungere slik det er ment, og i høringsrunden har vi alle mulighet til å gi innspill til disse rådene.

Fire av personene i BPA-utvalget var funksjonshemmede. De fire var ikke enige med resten av utvalget om alt. Derfor levert de en dissens, altså et eget forslag, og i høringen er det viktig at vi ber politikerne følge funksjonshemmedes forslag.

På Likestillingsbrølet møttes funksjonshemmedes representanter fra BPA-utvalget og stilte spørsmål til politikerne:

Hvilke partier vil at BPA skal ut av helselovgivningen, slik vi vil?

Hvilke politikere vil at staten skal overta BPA-ansvaret fra kommunene?

Hvordan vil partiene sørge for at vi får tilstrekkelig antall assistansetimer i løpet av en uke?

Gjennomgangstonen, særlig fra regjeringspartiet Arbeiderpartiet, er at politikerne vil vente til høringsfristen og lese nøye gjennom høringsinnspillene før de konkluderer.

Derfor er det viktig at vi er mange som gir tydelige innspill, blant annet ved å signere BPA-oppropet (lenke).

Dette vil vi huske fra Likestillingsbrølet

Noen uttalelser er likevel verdt å merke seg fra Likestillingsbrølet:

Erlend Svardal Bøe (Høyre) mener at BPA må være en del av likestillingslovgivningen.

Seher Aydar (Rødt) er for at vi skal kunne ha vedtak om BPA i kommunen hvor vi er folkeregistrert, slik at vi for eksempel slipper å søke om BPA på nytt når vi flytter for å studere.

Simen Velle (Fremskrittspartiets Ungdom) er for å flytte BPA-forvaltningen til staten.

Tove Elise Madland (Arbeiderpartiet) understreker at et BPA-vedtak skal omfatte alle deler av livet der vi trenger assistanse.

Kari Kjønaas Kjos på stol ved siden av megafon
Eks-politiker Kari Kjønaas Kjos (Frp) avsluttet Likestillingsbrølet med et tilbakeblikk på BPA-politikken, hvor hun har erfart at gevinstene ved BPA sjelden er en del av regnestykket.