BPA-oppropet

Det handler om å leve

Vi funksjonshemmede skal ha assistansen vi trenger for å leve et helt vanlig liv. Ikke alle får det. Nå har vi sjansen til å endre dette.

Signér BPA-oppropet!

Politikerne har innsett at de må gjøre noe for at Borgerstyrt personlig assistanse, BPA, skal fungere slik det er ment. Meningen er at når vi som trenger det, får BPA, skal vi kunne fylle livet med de samme aktivitetene og opplevelsene som naboene og familien gjør.

Men akkurat hva politikerne skal gjøre, det er det vår jobb å fortelle dem, akkurat nå. Et utvalg mennesker har allerede gitt politikerne en del råd, i form av en utredning. Denne utredningen kan vi gi kommentarer til, frem til 1. juli.

Fire funksjonshemmede satt i BPA-utvalget, og de har banet vei for oss når vi skal gi våre innspill. De har nemlig skrevet et eget lovforslag om retten til BPA, som det er lett å stille seg bak.

Våre innspill er viktige, fordi det er vi som vet best:

– at mange ikke får stå opp og legge seg når vi selv vil, og mange får ikke bestemme over seg selv og sitt liv.

– at vi er mange som gruer oss til å flytte til en annen kommune, i frykt for at den nye kommunen skal påstå at vi ikke trenger så mye assistanse som vi får nå.

– at mange av oss ikke får assistanse til å følge opp barna våre, men i stedet blir vurdert til å ha dårlig omsorgsevne.

– at mange ikke får assistanse på skolen, i studier eller på jobben.

Støtt våre innspill til BPA-utredningen ved å trykke på knappen over og signere – din støtte er viktig!