Uloba har levert sitt høringssvar om BPA

Politikerne har fått våre synspunkter på BPA-utredningen. Nå starter den politiske kampen for BPA, og den kan vi påvirke!

Klikk her for å signere BPA-oppropet (lenke).

BPA-oppropet er en klar beskjed til politikerne om at funksjonshemmede selv vet best hva som er galt med Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i dag og hvordan BPA må endres.

De riktige og nødvendige endringene har vi listet opp i vårt høringssvar, som vi sendte til regjeringen denne uka.

Her kan du lese Ulobas høringssvar (lenke).

Hva mener Uloba?

Uloba mener at vi som trenger assisistanse, selv skal bestemme hvem vi skal få assistanse fra og hva vi skal ha assistanse til, inkludert bistand til egen helse. Vi skal bestemme når og hvordan assistansen skal gis og også hvor vi skal ha assistanse, enten det er på jobben, der vi studerer, hjemme eller på reise.

Uloba mener at BPA skal være for alle funksjonshemmede med assistansebehov, uavhengig av alder, hvor mye assistanse vi trenger og hva slags assistanse vi trenger.

Uloba mener at staten bør overta ansvaret for BPA og at vi trenger en ny BPA-lov der formålet er likestilling.

Alt dette mener også de funksjonshemmede medlemmene i BPA-utvalget, som la frem et eget lovforslag som en del av BPA-utredningen.

Hva håper vi vil skje?

Hvis vi får politikerne til å lytte og forstå i denne viktige fasen, vil vi lykkes med å:

  • få en egen BPA-lov som har likestilling som formål.
  • sikre at alle får lik rett til BPA uavhengig av bosted, ved at BPA-forvaltningen flyttes ut av kommunene og over i staten.
  • gjøre BPA til et likestillingsverktøy for alle som trenger det, uavhengig av alder, bosted, eller hvor stort assistansebehovet er.
  • sikre at BPA gjelder for alle som omfattes av FN-konvensjonen for funksjonshemmede, CRPD.