​Uloba – Independent Living Norge SA er en ideell organisasjon etablert som et samvirke. Vårt mål er en verden der funksjonshemmede kan delta overalt i samfunnet.

Uloba er den norske Independent Living-organisasjonen, med en ideologi basert på at funksjonshemming er samfunnsskapt og ikke en egenskap hos individet.

Det var Uloba som utviklet BPA i Norge. Nå har nær 1.000 funksjonshemmede Ulobas BPA. Dette er en tredel av alle som har BPA i Norge.

Organisasjonen er arbeidsgiver for nærmere 6000 assistenter. Vi er landsdekkende og har hovedkontor i Drammen. I administrasjonen jobber rundt 100 mennesker, 64 % har nedsatt funksjonsevne.

Vi har landets kommuner som kontraktspartnere, og omsatte BPA for cirka 884 millioner kroner i 2016. Uloba er en ideell virksomhet og alt overskudd går tilbake til arbeidet for våre 1.400 medlemmer.​