28. sep

Webinar – Tips og triks til en god BPA-ordning

Vi har alle drømmer, mål og ambisjoner for hvordan vi ønsker å leve livene våre. Ulobas BPA er et godt verktøy til nettopp å strekke seg etter dette. I dette webinaret ønsker vi å se nærmere på hvordan du kan ta styring i ditt eget liv.

Kompetansetimen
10. okt

Kompetansetimen for arbeidsledere – Økonomi og driftsbudsjett

Kompetansetimen er et lavterskel og frivillig kompetansetilbud til deg som arbeidsleder eller assistent i Uloba. Deltakelse er frivillig Har du innspill til kompetansetimen, bare send oss en e-post på kompetanse@uloba.no. Vi er her for deg! Uavhengig hvilken kompetansetime du deltar på, logger du deg på ved å klikke på denne lenken:
Kompetansetimen
10. okt

Kompetansetimen for arbeidsledere – Økonomi og driftsbudsjett

Kompetansetimen er et lavterskel og frivillig kompetansetilbud til deg som arbeidsleder eller assistent i Uloba. Deltakelse er frivillig Har du innspill til kompetansetimen, bare send oss en e-post på kompetanse@uloba.no. Vi er her for deg! Uavhengig hvilken kompetansetime du deltar på, logger du deg på ved å klikke på denne lenken:
17. okt

Skansgård-forelesningen 2023

Link til påmeldingskjema Bli oppdatert på status for BPA – Borgerstyrt Personlig Assistanse. Den største kartleggingen av sitt slag i NorgeSkansgård-forelesningen formidler Ulobas funn fra den rykende ferske rapporten «Tilstandskartleggingen 2023». Undersøkelsen er rettet mot funksjonshemmede med assistansebehov og handler om levekår,…