Arbeidslederkurs Trinn 1  

Dato
12. nov-13. nov 10:00 - 16:00

Dette er et kurs for deg som nylig har fått ansatt assistenter og er ny i rollen som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba. 

Ulobas kurs i Arbeidsledelse Trinn 1 tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling. Blant annet vil det bli fokusert på assistentopplæring, kommunikasjon, lover og regler, arbeidsplaner og økonomi. 

Målet er at du skal få de riktige verktøyene for å være en ansvarsfull og kompetent arbeidsleder med Ulobas BPA, samtidig som du eller den du leder på vegne av oppnår frihet, selvstendighet og makt over eget liv. 

Kurset gjennomføres i gruppe sammen med andre arbeidsledere. 

Ønsker du å melde din interesse for dette kurset eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Kurs og kompetanse på kompetanse@uloba.no eller ta kontakt med din opplæringsrådgiver.  

Tirsdag 12. november og onsdag 13. November. Holdes som webinar på Teams. Klokken 10:00-16:00 begge dager.