Kompetansetimen – HMS for arbeidsledere

Dato
10. sep 18:00 - 19:00

Gode HMS-rutiner sikrer ivaretakelse av dine assistenter og deres rettigheter. I denne Kompetansetimen gir vi deg gode innspill til solide rutiner som sikrer trygg drift. 

Noen av dagens temaer:
– HMS i et BPA-perspektiv
– Ulobas mål for HMS
– HMS-runden 2023

Kompetansetimen – HMS for arbeidsledere avholdes to ganger:

Tirsdag 10. september klokken 12:00 og kl. 18:00. 
 
Lenke til møtet finner du på Freedom.(Klikk på meg)
 
Samme lenke begge tidspunkter, ingen påmelding nødvendig.
 
Denne Kompetansetimen er et lavterskel og frivillig kompetansetilbud til deg som arbeidsleder i Uloba. 
 
Send oss gjerne innspill på kompetanse@uloba.no.