Kompetansetimen – Oppfølging av sykefravær

Hva gjør vi når en eller flere assistenter blir sykemeldt? 

Hvilket ansvar har vi som arbeidsledere og hvilke plikter har assistenten? Hvordan fungerer egentlig dette med egenmeldinger, hva sier regelverket og når kommer NAV på banen? 

Bli med på nok en spennende Kompetansetime, hvor du treffer likepersoner med solid kunnskap og erfaring. 

Temaer denne gangen:
– Ansvarsavklaring
– Regelverk
– Rutiner og rekkefølge for god oppfølging
 
Kompetansetimen – Oppfølging av sykefravær avholdes to ganger:
 
Tirsdag 22. oktober klokken 12:00 og kl. 18:00.
 
Lenke til møtet finner du på Freedom. (Trykk på linken)
 
Samme lenke begge tidspunkter, ingen påmelding nødvendig.
 
Denne Kompetansetimen er et lavterskel kompetansetilbud til deg som arbeidsleder i Uloba. 
 
Innspill sendes kompetanse@uloba.no.

Dato
22. okt 12:00 - 13:00