Kompetansetimen – Seksualitet

Dato
8. okt 12:00 - 13:00

Seksualiteten er en grunnleggende del av det å være menneske og handler like mye om fantasier, følelser og tanker - som seksuelle aktiviteter.
I en BPA-ordning er det viktig at alle parter er klar over hvilke rammer som gjelder rundt seksualitet og assistanse.

Noen av dagens temaer:
- Åpenhet
- Tilrettelegging og muligheter
- Assistentens rolle

Kompetansetimen - Seksualitet avholdes to ganger:

Tirsdag 8.oktober klokken 12:00 og kl. 18:00

Samme lenke begge tidspunkt, ingen påmelding nødvendig. Link finner du på Freedom. (Klikk på lenken)

Denne Kompetansetimen er et lavterskel og frivillig kompetansetilbud til deg som arbeidsleder, assistent eller vedtakseier i Uloba.

Om det er rom i vedtaket oppfordrer vi arbeidsledere til å lønne assistenters deltakelse.

Innspill sendes kompetanse@uloba.no