Tema: <span>Assistentundersøkelse</span>

Vi gjennomfører også assistentundersøkelsen, der vi kartlegger hvordan våre personlige assistenter har det på jobb, for å kunne sikre en så god arbeidshverdag som mulig. Vi dokumenterer ulike gruppers meninger om BPA og funksjonshemmedes rettigheter gjennom befolknings- og lederundersøkelser.