På jobb for likestilling (2020)

Vår rapport, «På jobb for likestilling» viser at 86 prosent av assistentane som er tilsett i Uloba har eit godt psykososialt arbeidsmiljø.