Hva er BPA?

BPA står for Borgerstyrt personlig assistanse (også kalt brukerstyrt personlig assistanse). 

Et verktøy for likestilling

Funksjonshemmede møter systematisk barrierer og hindre i samfunnet. Det kan være så enkelt som et utilgjengelig bygg eller at du møter diskriminering i utdanning og arbeid. Vi utviklet BPA for å bekjempe disse hindringene.  

Assistanse til livet slik du selv vil leve det 

Assistenten eller assistentene i en BPA-ordning skal kunne utføre de oppgavene du trenger å utføre i hverdagen, slik du selv ville gjort dem. Med assistanse skal du altså kunne delta på lik linje, for eksempel med å stå opp, kunne gå på skolen, ta utdanning, være i arbeid og delta i fritiden. Målet med en BPA-ordning er å få en hverdag slik du selv ønsker det!  

BPA er en lovfestet rett 

Det står i det norske lovverket at de som trenger det har rett på BPA. Her finner du lovtekstene der det står om BPA.