Dette koster det å ha BPA fra Uloba

Slik BPA fungerer i dag, er det kommunen som skal finansiere ordningen. Kommunen kan imidlertid kreve egenandel for den praktiske bistanden. Den blir beregnet ut fra inntekten din. 

Her får du se hva det koster for kommunen hvis du velger  vår BPA, og hva de ulike utgiftspostene er: 

Lønn og fellesutgifter til assistenter

 • Timeprisen dekker
   Hele lønnen til assistentene. Både grunnlønnen og eventuelle tillegg som overtid, feriepenger, forsikringer og ansiennitet.  Uloba har en tariffavtale med Fagforbundet (lenke).
 • Utgifter til drift 
  Uloba har et eget budsjett for kostnadene som kommer i tillegg til assistentlønnen. Det skal dekke utgiftene som arbeidslederen får når han/hun skal utføre arbeidslederansvaret sitt, som HMS-tiltak og utgifter til reise. Vi sikrer at disse midlene blir brukt på riktig måte og stiller strenge krav til dokumentasjon. 
 • Administrasjon 
  Uloba tar hånd om det administrative som til slutt skal være til hjelp for arbeidsledere og assistenter for å gjøre ordningen best mulig.
  Vi:
  – utvikler og oppdaterer verktøy, kurs og kursmateriell for arbeidsledere. 
  – sørger for håndbøker, veiledning, oppfølging og rådgivning for arbeidsledere og assistenter. 
  – tilbyr faglig påfyll som temakvelder, arrangementer og diskusjonsfora. 
  – sørger for at alt materiell er universelt utformet og tilrettelagt for for eksempel synshemmede. 
 • Refusjon og opplæring til kommunene 
  Kommunen betaler ikke for mer enn de timene som faktisk blir brukt. Dette betyr at hvis arbeidslederen bruker færre timer enn kommunen har bevilget og betalt for, får kommunen tilbake det som ikke blir brukt ved slutten av året.

I tillegg kan kommunen søke om støtte til BPA-opplæring. Ordningen gjelder både arbeidsledere, assistenter og kommunale saksbehandlere. Her kan du lese mer(lenke til fylkesmannen).

God løsning for samfunnet

BPA er en god løsning både for samfunnsøkonomien og for våre menneskerettigheter. Det kan bidra til at vi funksjonshemmede blir aktive borgere som gir tilbake til samfunnet. Da kan vi utdanne oss og være i arbeid selv, og vi trenger ikke være avhengig av kommunale hjemmetjenester. Vi bidrar også til å sikre arbeid til flere, siden vi trenger assistenter.