Barn kan få BPA

Funksjonshemmet gutt kaster gress i ansiktet på voksen mann og ler

Borgerstyrt personlig assistanse, BPA, kan følge barnet ditt der barnet er. Når hen er barn, når hen blir ungdom, og til slutt voksen.  

Med BPA kan barn få hverdagen de trenger for til slutt å være selvstendige, trygge voksne. Ofte er det du som forelder som skal lede ordningen for barnet ditt.  

Da blir du medarbeidsleder.

Dette gjør en medarbeidsleder:  

 • Rekrutterer assistenter på vegne av barnet. 
 • Deltar på kurs om hvordan være arbeidsleder. Uloba arrangerer kursene. 
 • Gjør arbeidslederoppgaver som du får av Uloba. Disse får du vite mer om av rådgiveren din.  

Du får hjelp av Uloba

Som medarbeidsleder i Uloba får du en rådgiver som selv er arbeidsleder på vegne av noen andre. Rådgiveren kan bistå deg i det du måtte lure på.  

Uloba sørger i tillegg for at assistentene får rett lønn til rett tid, at du har oversikt over timer du bruker, at du har alle forsikringer som loven krever, og at du får dekt utgiftene til driften av ordningen.   

Selv om de fleste barn gjerne er avhengige av foreldrene sine den første delen av livet, er det noen oppgaver barnet selv vil utføre:  

 •  Være med bestevennen hjem.  
 • Rydde rommet selv og hjelpe til med middagen.  
 • Gå på fotballtrening eller kulturskolen.  
 • Gå i bursdag uten mamma eller pappa, slik som andre barn.   

Dette er fordelene for deg som forelder ved å få BPA til barnet ditt:  

Norske undersøkelser viser at foreldre til barn med BPA kan jobbe mer og mestre egen hverdag bedre. 

 • Vi i Uloba erfarer at hverdagen blir mer fleksibel og mindre stressende med BPA.   
 • Livskvaliteten blir bedre, ikke bare for barnet ditt, men for søsken og for deg som forelder.   
 • Du kan være trygg på at barnet har assistenter som passer sammen med både hen og familien.  

BPA i skolen

I praksis gir kommunene vanligvis ikke BPA-timer for assistanse på skole, høyere utdanning eller i arbeid. 

Dette på tross av at det er en klar intensjon med BPA at assistanse skal bidra til utdanning, yrkesdeltakelse og et selvstendig liv, ifølge pasient- og brukerrettighetsloven. Ulobas årlige tilstandsrapporter “Tilstandskartleggingen” bekrefter at BPA er avgjørende for å kunne gå på skole, ta høyere utdanning og være i arbeid. 

Man kan argumentere for at BPA på skolen er det beste for barnet. Selv om skolen er ansvarlig for tilrettelegging og tilpasset opplæring for eleven med assistansebehov, er kommunen ansvarlig for å tilrettelegge for godt samarbeid og samhandling mellom de ulike tjenestetilbudene for barnet. 

Fordeler med BPA på skolen: 

 • BPA er et likestillingsverktøy som bidrar til et fritt liv. En BPA-assistent bistår derfor eleven i å være elev, som alle andre.  
 • Skolen handler om mer enn fag. Ved å ha BPA på skolen kan barnet være sikker på å få være med på lek i friminuttene, vite hvem som hjelper for eksempel med å gå på toalettet, og gå til og fra skolen selv, sammen med kameratene. 
 • Barnet kan oppleve det å skulle ha en voksen ansatt på skolen tett på seg over tid, som sosialt utfordrende. I tillegg er man ikke sikret assistanse dersom skoleassistenten for eksempel blir syk, eller ved annet fravær. Med BPA er det barnet og medarbeidslederen (som oftest foreldre) som bestemmer hvem som skal være fast assistent, basert på barnets behov. 
 • En vanlig skoleassistent bistår med fagrelaterte og praktiske oppgaver på skolen. Skoleassistenten er pålagt å følge reglene på skolen, og kan bli bedt om å assistere flere elever for å utnytte skolens ressurser best mulig.  

Nysgjerrig på BPA i skolen?
Kontakt Magne Hetlevik på 980 96 155 eller magne.hetlevik@uloba.no.

Under kan du se filmen om ni år gamle Tobias Fagerås som har BPA. Du kan også laste ned teksten til filmen her (lenke).