Med BPA kan Sanna delta på lik linje

[ingress]Familien valgte BPA så datteren kunne leve et likeverdig og selvstendig liv, forteller Karianne Nes. Valget falt på Uloba på grunn av andelslagsmodellen, fleksibiliteten og fokuset på likeverd.[/ingress]

Frihet til å ta egne valg

[ingress]Da Morten Tangen og kona skulle søke om BPA for sin datter, var det viktig å ha frihet til å styre selv.[/ingress]

Bli med å styrke fremtidens BPA

[ingress]Vi i Ulobas administrasjon vil vite hvordan du har det. Da kan vi gjøre den beste innsatsen for at alle med behov for personlig assistanse, kan leve det livet vi vil.[/ingress]