Bli med å styrke fremtidens BPA

[ingress]Vi i Ulobas administrasjon vil vite hvordan du har det. Da kan vi gjøre den beste innsatsen for at alle med behov for personlig assistanse, kan leve det livet vi vil.[/ingress]

​Dine synspunkter og erfaringer påvirker hva BPA skal være i fremtiden, både i Uloba og utenfor. Dere som deltok i spørreundersøkelsen i fjor, har allerede gjort en forskjell. Dere har bidratt til stortingsdebatter og mediesaker som viser at BPA ikke fungerer som det likestillingsverktøyet det skal være.

Les om tilstandskartleggingen 2019: Slik fungerer BPA-ordningen i Norge (lenke)

Nå starter vi årets spørreundersøkelse. Den skal kartlegge dine og andre med assistansebehovs største utfordringer. De nærmeste dagene sender vi undersøkelsen per e-post til alle som er Uloba-medlem og/eller har valgt å ha sin assistanseordning i Uloba.

Vi trenger dine innspill

Vi vil bruke dine anonyme innspill og erfaringer til å utvikle Ulobas strategier og politikk. Blant annet ønsker vi at årets kartlegging skal bidra til å løfte funksjonshemmedes rettigheter i valgkampen før stortingsvalget. Som funksjonshemmedes egen BPA-aktør er våre egne erfaringer med BPA, kjernen i arbeidet vårt.

Uloba-medlemmer, og du som har funksjonsassistanse gjennom Uloba, får spørreundersøkelsen tilsendt per e-post. Det får også du som har BPA gjennom Uloba uten å være Uloba-medlem.

Også for deg med BPA utenfor Uloba

Vi ønsker at du svarer, enten du har BPA i Uloba eller ikke. Vi erfarer at kommunene praktiserer BPA forskjellig, og at mange av dem ikke helt forstår hva BPA er ment å være. Kommunenes manglende kompetanse går utover deg som funksjonshemmet, og fører ofte til at kommunen skaper unødvendige begrensninger for funksjonshemmede innbyggere. 

Vinn et gavekort 

Vi deler ut et universalgavekort på 4000 kroner til en tilfeldig valgt person blant de som besvarer undersøkelsen. Du må oppgi e-postadresse for å delta i trekningen, men denne kan ikke spores tilbake til besvarelsen din. Selve undersøkelsen er anonym.

Sjekk e-posten din

Hvis du ikke finner undersøkelsen i innboksen din, ber vi deg ta en titt i spamfilteret ditt eller mappen for uønsket e-post. Det hender at ting som ikke skal dit havner der likevel.

Informasjon til fungerende arbeidsledere og verger som mottar spørreundersøkelsen

Vi ønsker at du bidrar til at personen du er arbeidsleder på vegne av, eller verge for, kan ta stilling til påstandene selv. Hvis dette ikke er mulig, ønsker vi at du i størst mulig grad svarer på spørsmålene sammen med den du er verge for, eller arbeidsleder på vegne av.

Spørsmålene i undersøkelsen gjelder situasjonen til personer som har assistansebehov. Hvis personen ikke selv kan være med på å fylle ut, skal du svare ut fra deres perspektiv. 

Sammen skal vi sørge for at BPA fortsetter å være verktøyet som lar funksjonshemmede delta i samfunnet på lik linje med alle andre. 

På forhånd takk for at du deltar.