Frihet til å ta egne valg

[ingress]Da Morten Tangen og kona skulle søke om BPA for sin datter, var det viktig å ha frihet til å styre selv.[/ingress]

*Vi har intervjuet tre forskjellige arbeidsledere for å få deres synspunkter på Uloba som tilrettelegger for deres BPA-ordning, eller BPA-ordningen til den de er arbeidsleder på vegne av. Etter å ha snakket med dem har vi valgt å publisere intervjuene. Dette er første intervju.

– Det som var viktig for oss da vi skulle søke BPA, var å selv kunne velge hvem vi skulle ansette, at assistentene fungerte i familien min og at det var et godt samspill mellom alle, sier Morten Tangen.

Han er far og fungerende arbeidsleder for datteren sin. Tangen forteller at ordningen måtte være fleksibel. Da kunne de bruke mye assistanse dersom de ville ta med datteren på tur, eller lite dersom de ikke trengte så mye en periode.

– I utgangspunktet var vi ikke så klar over hva BPA innebar. Men vi deltok på et seminar der Uloba presenterte seg. Da bestemte vi oss for å søke, forteller Tangen.

Det var naturlig at enten han eller kona hans skulle være fungerende arbeidsleder, forteller han. Og det ble ham.

Morten Tangen er far og fungerende arbeidsleder for datteren sin. På bildet smiler han, han har lett bølgete gråstenket hår, svart jakke med røde detaljer, og han står ute i snøen.
Morten Tangen er far og fungerende arbeidsleder for datteren sin. Foto: privat

Lite fleksibelt med kommunen

Uloba er en BPA-tilrettelegger, ikke en BPA-leverandør. Det betyr at arbeidslederen selv skreddersyr sin BPA-ordning, mens Uloba legger til rette for at ordningen kan fungere best mulig. Det er arbeidslederen selv som må rekruttere, lære opp og veilede sine assistenter. Slik får den funksjonshemmede selv best mulig bistand til å leve sitt liv fritt og uavhengig. Arbeidslederen kan være den som selv har et assistansebehov, eller så kan en nærstående til personen være fungerende arbeidsleder. Uloba har utviklet ulike verktøy for at det skal være enkelt for folk å være leder i sin egen BPA-ordning.

I Morten Tangens tilfelle hadde familien et opplegg med kommunen, men det var lite fleksibelt. Tidene kommunen opererte med, passet ikke for dem.

Morten er arbeidsleder for fire assistenter på vegne av sin datter.

– Ansvarsmessig er det ikke ulikt fordelt mellom assistentene, men det er forskjellig hvor mye de jobber. Hun som jobber mest har kanskje 60 prosent av, én er tilkallingsvikar, og to jobber i mindre prosenter.

– Hva går arbeidslederrollen ut på for deg? Hva er oppgavene dine?

– Rollen min som arbeidsleder er å styre de ansatte, forteller Tangen.

– Sette opp plan for når de skal jobbe. Jeg er hovedkontakt for assistentene når det gjelder hva de skal gjøre.

 

Likepersonsarbeidet er viktig

Hvilket inntrykk hadde du av Uloba før du ble fungerende arbeidsleder?

Tangen forteller at de hadde et godt inntrykk fra Ulobas kurs om BPA.

– Jeg hadde sansen for Uloba, sier Tangen.

Uloba virket solide, erfarne og store, mener han.

– Jeg hadde også sansen for at Uloba er en likepersonsorganisasjon og ikke et firma som ønsker overskudd.

– Hvilket inntrykk har du av Uloba nå? Er det som du ventet?

– Jeg har det samme inntrykket av Uloba nå som jeg hadde tidligere. Jeg synes jeg har fått god oppfølging av saksbehandlere og rådgivere.

– Hva setter du pris på ved Ulobas BPA?

Tangen forteller at BPA i seg selv ikke har vært utfordrende, men presiserer at han ikke har erfaring med andre BPA-tilretteleggere enn Uloba.

– Det å ha BPA har gjort at jeg har kontroll. Jeg kan ansette når jeg trenger folk.

Les mer om Ulobas BPA her (lenke).

 

Ønsker forutsigbarhet

– Hva er utfordrende?

– Å få det til å gå rundt, svarer han, med assistenter som «ikke kan likevel».

Han forteller at siden de har måttet flytte til et annet sted har de hatt to prosesser med ansettelse av assistenter: Én der de bodde før, og én der de bor nå.

– I den første prossessen var det mange gode søkere, mens det var færre i den andre. Det var vanskelig, men har ikke så mye med Uloba å gjøre, sier Tangen.

Det å flytte fra ett sted til et annet gikk knirkefritt fra Ulobas side, mener han, ettersom man som arbeidsleder står fritt til å ansette på egen hånd.

–  Men det burde kanskje eksistert en pool med søkere, sier han.

Tangen mener det hadde vært tryggere å få folk som allerede hadde vært gjennom en utsiling og som man visste hadde vært ansatt av noen andre. Da starter man ikke på bar bakke.

– Kan man for eksempel annonsere internt i Uloba? Vi kunne trengt at det var mer forutsigbart.

– På hvilken måte føler du at den du er arbeidsleder for blir inkludert i  samfunnet?

– Med de forutsetningene datteren min har, føler jeg at det er så bra som det kan få blitt.

Han forteller at datteren på tolv år er såpass funksjonshemmet at det ikke er lett å se for seg at hun kan bli helt inkludert.

Les mer om barn og BPA her (lenke).

Uloba er aktør for funksjonshemmedes rettigheter

BPA-ordningen er også med på å selvstendiggjøre datteren, mener Tangen.

– En kan gjøre aktiviteter som en ikke hadde fått til ellers. Vi kan gjøre mye mer nå enn vi hadde kunnet uten assistanse.

Tangen driver datterens ordning på egenhånd, og sier han har litt kontakt med Ulobas rådgivere. Han har også vært på kurs i arbeidsledelse hos Uloba.

– Hva skiller Uloba fra andre  tilretteleggere?

– Det ene er er likemannsarbeidet, det er for og av funksjonshemmede. Et par andre leverandører har også slike elementer i seg, men Uloba har også vært en aktør for funksjonshemmedes rettigheter. Det har utgjort en vesentlig forskjell.

Tangen forteller at når han ber om hjelp i Uloba, møter han ofte folk som har assistanse selv. Da kan det være at de forstår behovet bedre.

– Hvor stor verdi har det for  deg at Uloba er en likepersonsorganisasjon?

– Det har stor betydning, men det viktigste er at ordningen fungerer bra. Datteren min skal ha mulighet til å få mest mulig ut av livet sitt. Vi vil heile tida se etter den beste leverandøren som gir best tilbud, men gitt at det er likt, betyr likepersonsperspektivet mye.