LDO vil ha lov om beslutningsstøtte

[ingress]Likestillings- og diskrimineringsombudet anbefaler at Norge får en egen lov om beslutningsstøtte og ber myndighetene lære av prosjekter som er i gang. Uloba har et slikt prosjekt.[/ingress]

Slik sikres funksjonshemmedes rettigheter

[ingress]For å hindre at vi funksjonshemmede blir diskriminert, trenger samfunnet rundt oss å minnes på at de samme menneskerettighetene gjelder for oss som for alle andre. Derfor fikk vi vår egen FN-konvensjon.[/ingress]

Lytt til Ulobas nye podkast

[ingress]Uloba lanserer podkasten Selvsagt, podkasten for funksjonshemmedes rettighetskamp. Vi starter med en serie om FN-konvensjonen som skal sikre rettighetene våre.[/ingress]

Se alle partienes politikk for funksjonshemmede

[ingress]BPA og FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter er viktige for vår likestilling. Her finner du en oversikt over hva de ulike partiene skriver om dette i sine valgprogram.[/ingress]

Bærekraftsmål 10: Funksjonshemming, myndiggjøring og inkludering

[ingress]FNs bærekraftsmål nummer 10 handler om å redusere ulikhet og sikre myndiggjøring. Da Norge ble hørt i FN om CRPD, FN-konvensjonen med rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne,  i 2019, fikk vi kritikk for nettopp å ikke ha sikret myndiggjøring for personer satt under vergemål. For funksjonshemmede i Norge handler bærekraftsmål 10 også om like muligheter og vern mot diskriminering.[/ingress]