Slik sikres funksjonshemmedes rettigheter

[ingress]For å hindre at vi funksjonshemmede blir diskriminert, trenger samfunnet rundt oss å minnes på at de samme menneskerettighetene gjelder for oss som for alle andre. Derfor fikk vi vår egen FN-konvensjon.[/ingress]

Transkripsjon av Selvsagt 2. episode finner du her (lenke).

Tenk deg å ikke få presentert din versjon av saken når du er offer eller tiltalt i en rettssak, fordi det ikke er lagt opp til at du skal forstå eller bli forstått.

Tenk deg at du har sett deg ut et område hvor du vil finne en leilighet, fordi det er nært vennene dine og det er gode jobbutsikter der, men så bestemmer kommunen at du må bo på en institusjon sammen med mange fremmede.

Tenk deg at du ikke kan få de barna du har drømt om, fordi myndighetene sier nei.

Mange opplever stadig dette, dessverre, men alt dette er eksempler på hva FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter skal verne oss mot.

De samme rettighetene gjelder for alle

Kort fortalt tydeliggjør CRPD at alle rettighetene i FNs to universelle menneskerettighetskonvensjoner også gjelder for funksjonshemmede.

De ene av FNs to universelle menneskerettighetskonvensjoner inneholder sivile og politiske rettigheter. Dette er rettigheter som vi har i utgangspunktet, og som konvensjonen fastslår at myndighetene ikke skal ta fra oss.

Den andre inneholder økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Dette er rettigheter som myndighetene skal gi oss.

Hør mer om disse artiklene

Del 2 av CRPD-skolen tar for seg flere av enkeltartiklene i FN-konvensjonen, først og fremst disse:

  • Artikkel 9, om tilgjengelighet.
  • Artikkel 19, om retten til å leve et selvstendig liv.
  • Artikkel 17, om retten til integritet.
  • Artikkel 22, om retten til privatliv.
  • Artikkel 23, om retten til familieliv.
  • Artikkel 12, om likhet for loven.
  • Artikkel 14, om frihet fra makt og overgrep fra staten.
  • Artikkel 13, om retten du har til å få en rettferdig rettergang.

Du kan lese hele FN-konvensjonen i norsk oversettelse her (ekstern lenke).

Denne podkast-episoden inneholder et boktips for deg som vil fordype deg mer i funksjonshemmedes FN-konvensjon: «Funksjonshemmedes rettigheter – fra prinsipper til praksis», som du kan lese mer om på denne siden (ekstern lenke).

Du kommer også til å lære mer om funksjonshemmedes FN-konvensjon ved å lytte til de neste episodene av Selvsagt. Klikk på «følg» eller «abonner» i podkastspilleren for å holde deg oppdatert om nye episoder.