LDO vil ha lov om beslutningsstøtte

[ingress]Likestillings- og diskrimineringsombudet anbefaler at Norge får en egen lov om beslutningsstøtte og ber myndighetene lære av prosjekter som er i gang. Uloba har et slikt prosjekt.[/ingress]

– Selvbestemmelse er en av de største menneskerettighetsutfordringene Norge har, sa Kjersti Skarstad da LDO nylig la frem sin rapport «Retten til selvbestemmelse – fra vergemål til beslutningsstøtte».

Les hele rapporten på nettsiden til LDO (lenke).

– Vi anbefaler at vi får en lov om beslutningsstøtte, at det parallelt med denne loven settes i gang prøveprosjekter om beslutningsstøtte og at vi øker rettssikkerheten gjennom å styrke stemmene til personer med behov for beslutningsstøtte i lokale og nasjonale tilsyn, sa Kjersti Skarstad videre.

Hun er prosjektleder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og har ledet arbeidet med rapporten om retten til selvbestemmelse.

Måtte ha verge fordi alle på institusjonen hadde det

En del av arbeidet har vært å snakke med personer som selv har vergemål, om erfaringene deres.

– Personene erfarte i stor grad at vergemålsordningen ikke tok utgangspunkt i retten til selvbestemmelse. De opplevde den som en «ovenfra og ned»-holdning, fortalte Skarstad.

Her er noen av uttalelsene fra personene LDO har intervjuet:

  • «Det var kommunen og [et familiemedlem] som foreslo verge fordi i huset jeg måtte bo hadde alle verge. Det var lettere for dem.»
  • «Hun skal vite alt jeg gjør, hvorfor jeg var i byen, hva jeg gjorde der, hvem jeg er med. Det er til å bli sprø av!»
  • «Det er veldig sånn ‘Vi bestemmer og dere må høre på det’ selv om de ikke sier det rett ut.»
  • «De bare låste seg inn [i leiligheta mi] uten å spørre først. De har kommet inn når jeg ser film på soverommet mitt.»

LDO anbefaler å lære av Uloba

Uloba jobber for at beslutningsstøtteråd skal bli et likestillingsverktøy, og LDO beskriver Ulobas prosjekt i sin rapport. «Det er mye å lære av allerede avsluttede og igangsatte prosjekter, og vi anbefaler at myndighetene ser hen til og bygger på disse erfaringene», skriver de.

Les mer om beslutningsstøtte på Ulobas nettside (lenke).

– Vår største utfordring med å utvikle en modell for beslutningsstøtte, er at Norge enda ikke har tatt paradigmeskiftet CRPD krever i tenkemåte og politikk. Vi har lovverk, holdninger og strukturer i samfunnet som skaper diskriminerende barrierer for funksjonshemmede, sa Ulobas politiske rådgiver May Nina Hansen Auby i Ulobas kommentar til rapporten.

– Derfor er det både på sin plass og livsviktig at ombudet nå kommer med denne rapporten som ber regjeringen opprette en lov om beslutningsstøtte. Vi som jobber med prosjektet støtter det fullt ut.

En lov om beslutningsstøtte vil være i tråd med FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).

Her kan du lese om Ulobas arbeid for å få CRPD inn i norsk lov (lenke).

Se hele årskonferansen til Likestillings- og diskrimineringsombudet på Youtube (lenke).