Vær sjef i ditt eget liv 

Du bestemmer hvem som skal assistere deg, hva de skal assistere deg med, når og hvor du trenger assistanse.   

Assistenten eller assistententene dine skal utføre oppgaver som du ville gjort selv, slik du ville gjort det. Slik vil BPA bidra til at du kan styre livet ditt som alle andre i samfunnet. Du skal finne, ansette og lære opp assistentene du trenger.   

Men du har selvsagt Uloba i ryggen 

  • I starten kan du få hjelp til å søke om BPA, og vurdere hvor mange timer du har behov for – dersom du ønsker bistand til det.
  • Du får en rådgiver som selv er funksjonshemmet og har assistanse. Hen kan veilede deg og følge deg opp når du trenger det.   
  • Du får delta på obligatoriske kurs i hvordan det er å være arbeidsleder. Uloba arrangerer kursene.   

Her får du vite hvordan du går frem for å få vår BPA-ordning.

Dersom du ikke kan være arbeidsleder selv, kan du likevel få BPA 

  • Noen som kjenner deg godt, eller et familiemedlem, kan hjelpe deg med å lede ordningen. Vi kaller denne personen medarbeidsleder.  
  • Du som er funksjonshemmet med assistansebehov og den som skal være medarbeidsleder i ordningen din, skal sammen finne ut hvordan de legger opp hverdagen din. Medarbeidslederen vil ha ansvaret for assistansen din, i samråd med deg.