Hvordan får jeg BPA?

Dersom du har et assistansebehov kan du få Borgerstyrt personlig assistanse (også kalt brukerstyrt personlig assistanse), BPA.   

Slik gjør du det: 

Avgjør hva du trenger og ønsker assistanse til 

Det skal være assistansebehovet ditt som avgjør hvor mange timer assistanse du skal ha. Du kan trenge BPA til å stå opp, til personlig hygiene og til å lage mat, men også til fritidsaktiviteter, arbeid eller utdanning. BPA er en lovfestet rett i Norge, og BPA-timene blir regnet ut etter hva du trenger av praktisk eller annen bistand for å leve livet ditt slik du selv vil, og på linje med andre i samfunnet.   

Søk om BPA i kommunen din    

Uloba kan hjelpe deg i prosessen. Medlemsteamet vårt kan bistå deg med søknad og det du måtte lure på. Du finner kontaktinformasjonen til medlemsteamet nederst på denne siden.

Få vedtak fra kommunen, og velg Uloba   

Dersom kommunen din har avtale med oss, kan du velge Uloba som tilrettelegger for assistansen din. Har ikke kommunen din avtale med Uloba, plikter de likevel å tilby BPA. Da må du velge en annen tilrettelegger.   

Når du får BPA, blir du arbeidsleder. Da kan du bestemme hvem som skal assistere deg og hva du trenger assistanse til. Les mer om å være arbeidsleder her.

Du kan bruke BPA til alt fra å smøre brødskiver til å gå på konsert. Mer informasjon om hva du kan bruke BPA til, finner du her.  

Kontakt medlemsteamet

Helle-Viv Magnerud

Helle-Viv Magnerud

Medlemsrådgiver

Tone Skavhaugen

Medlemsrådgiver