Søk

2 søkeresultat for “bente skansgards independent living fond”

Husk Bente Skansgårds Independent Living-fond!  

English version. Bentes Skansgårds Independent Living-fond skal støtte funksjonshemmede med stipender som gir mulighet til frihet, selvbestemmelse og deltagelse i samfunn og arbeidsliv. Fondet skal øke kunnskapen om Independent Living-bevegelsen ved å støtte utveksling av erfaring og kompetanse funksjonshemmede imellom. - Søknadsfristen er ikke før 9. februar, men det begynner å bli på tide å søke,…

Fondets logo med et grønt tre.

Bente Skansgårds Independent Living-fond

Med Bente Skansgårds Independent Living-fond, støttar vi funksjonshemma som vil bidra til fridom, deltaking og kunnskap om kva det vil seie å vere funksjonshemma i samfunnet.