Assistentundersøkelsen

Uloba gjennomfører medarbeiderundersøkelsen «Assistentundersøkelsen» for å kunne utvikle oss, og bli en enda bedre arbeidsgiver. Rapporten har også blitt brukt i utredningsarbeid.

Assistentundersøkelsen handler blant annet om:

  • Assistentenes opplevelse av arbeidshverdagen.
  • Hvordan arbeidslederen er som leder.
  • Opplæring.
  • Helse, miljø og sikkerhet på jobb.
  • Opplevelsen av Uloba som arbeidsgiver.
  • Arbeidsvilkår.
  • Støtteapparatet assistentene har tilgang på. 

Under finner du de siste årenes rapporter i serien «Assistentundersøkelsen».