Feir 3. desember med Camp Freedom!

På gul bakgrunn dannar tre utropsteikn eit bål. Over utropsteikna ser du aktivistflammen. Under, i svart skrift, står det «Camp Freedom»

Bur det ein ung aktivist i deg? Er du mellom 18 og 35 år? Camp Freedom er vår førstegongsteneste i aktivisme!

Vil du møte nye menneske og vere med i ei rørsle av og for funksjonshemma? Og vil du lære om aktivisme og høyre frå kjende funkisaktivistar om korleis du òg kan engasjere deg?

Då kan Camp Freedom vere noko for deg! Årets påmeldingsfrist er gått ut, men på denne sida vil du finne informasjon når vi startar på neste runde.

Tilbod for deg som vil vere med i likestillingskampen

Den 3. desember er FNs internasjonale dag for oss funksjonshemma, og vi i Uloba feirar i år dagen med å arrangere Camp Freedom.

Vi held fram suksessen frå i fjor med å arrangere ei aktivisthelg for unge funkisar mellom 18 og 35 år, fredag 2. til søndag 4. desember. Det som i fjor var ein heildigital leir på grunn av pandemien, blir i år i tillegg halde fysisk.

Vi møtest fysisk

Vi møtest i Drammen, på Ulobas nyoppussa Medlemmanes Hus, og deltakarane som ønskjer å delta fysisk får bu på Quality Hotel River Station langs Drammenselva, populært kalla «Brunosten». Uloba tilbyr ei helg stappfull av gode, lærerike innlegg og samtalar, og ikkje minst sosial aktivitet. På programmet står mellom anna panelsamtale med nokre av dei mest kjende funkisaktivistane nett no. Det blir innføring i ulike typar aktivisme, korleis ta vare på seg sjølv som aktivist og innføring i det du må vite om menneskerettane våre som funksjonshemma.

Du får knyte nye kontakter, kanskje danne nye vennskap. Du får òg høve til å vere med å overrekkje underskriftene frå BPA-kampanjen vår, «Betre BPA no!», til ein politikar måndag 5. desember.

Vår eigen Crip Camp

Camp Freedom er inspirert av sommerleiren fra Netflix-dokumentaren «Crip Camp», om Camp Jened som vart arrangert i Catskills-området utanfor New York på 60- og 70-talet. I rada tidlegare leirdeltakarar på Camp Jened er Judy Heumann, ei ekte Independent living-legende, aktivist og ein nøkkelperson i den amerikanske borgarrettsrørsla for funksjonshemmede.

Ein ny generasjon funkisaktivistar

Vi i Uloba veit at det framleis er eit stykke att før dei funksjonshemma som veks opp i dag kan få dei same rettane og høva som alle andre. Uloba er ein del av den europeiske Independent Living-rørsla, men vi er òg organisasjonen som tok idéen om BPA, borgarstyrt personleg assistanse, og sette den ut i livet i Noreg. Vi vil at BPA skal vere eit likestillingsverktøy. Og vi vil gjere noko med posisjonen funksjonshemma har i samfunnet i dag. Camp Freedom skal få unge aktivistspirar til å vekse, nett som på Camp Jened.

Gratis å delta

Vi leiter altså etter deg som er svolten på å lære meir om å vere funkis i Noreg. Du som har lyst til å knyte band til andre i same situasjon og med same engasjement, og som tykkjer aktivisme kan vere noko for deg. Og du som berre er nyfiken, vil bli kjend med nye folk å ha det moro saman med, og som tykkjer dette ser interessant ut.

Får du plass på årets Camp Freedom, er det gratis å vere med.

Snakk med oss!

Lurer du på om Camp Freedom er noko for deg? Då vil vi gjerne høyre frå deg. Send mail til våre politiske rådgjevarar og leirleiarar:

Henriette Nielsen

Politisk rådgjevar

Henriette er til dagleg politisk rådgjevar i Uloba, er sjølv funksjonshemma og har lang erfaring med politikk og å engasjere seg i ulike organisasjonar. Mellom anna er ho med i sentralstyret til Fri, i Unge Høyre og i sentralstyret til Amnesty International. Du når henne på: henriette.nielsen@uloba.no

Martine Eliasson

Politisk rådgjevar

Martine er saman med Henriette, politisk rådgjevar i Uloba. Ho er sjølv funksjonshemma og aktivist og har erfaring som mellom anna kampanjeleiar for Redd Barna. For tida jobbar ho òg i den internasjonale avdelinga til Norges Handikapforbund. Du når henne på: martine.eliasson@uloba.no 

Vi gler oss til å møte deg på Camp Freedom!

Nyfiken på fjorårets Camp? Les artiklane «Vi er så stolte av å vere i gang med Camp Freedom» (lenke) og «I starten av ei aktivistreise» (lenke)