Genesis blocks

Innhold

Device Mockup

Portfolio Block

Custom post-type som ikke passer vår innholdsstruktur.

Testimonial

For en tid siden ble jeg skjelt ut og kalt en jævla aktivist, og det gjorde meg kjempeglad.

Lars Ødegård holder tale

Lars Ødegård

Nestleder i Forbrukerrådets styre.

Profile Box

Vibeke Marøy Melstrøm

Vibeke Marøy Melstrøm

Generalsekretær

Telefon: + 47 32 88 23 30

Vibeke Marøy Melstrøm (f. 1967) har tidligere jobbet som blant annet assisterende daglig leder, fagsjef, BPA-rådgiver og vært nestleder i Ulobas styre.

Notice

Obs: Dette er ut-av-boksen elementer, så kontrasten er ikke god nok enda.

Opprett nytt passord

Har du glemt passordet ditt eller vil du endre det? Følg linken under. (Linkes åpnes i nytt vindu.)

Opprett nytt passord

Mangler i skjema

Sjekk at epost adressen er fyllt inn.

Drop Cap

Jeg er brennende opptatt av at denne konvensjonen skal ha praktisk betydning for dem den gjelder. Derfor lover jeg å ta dette videre med regjeringen, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Uloba og flere organisasjoner, deriblant FFO, Redd Barna, Amnesty og Stopp Diskrimineringen, møtte ministeren i Kulturdepartementet i Oslo 28. februar.

Buttons

Default

Pills

Emphasise

Tabs

Accordion

Få vår BPA

I Ulobas BPA er det ikkje diagnosen din, men assistansebehovet ditt som avgjer om du treng assistanse. Assistansebehovet gjev seg til kjenne når du treng praktisk eller annan bistand for å leve livet ditt på line med andre i samfunnet.

Dersom du har eit assistansebehov kan du få Borgarstyrt personleg assistanse (også kalla brukarstyrt personleg assistanse), BPA.

 • Først må du søke om å få BPA hjå kommunen din. Dersom du treng hjelp kan du kontakte medlemsteamet vårt. Vi står klar til å hjelpe deg med søknaden, og det du elles måtte lure på.
 • Når du har fått eit vedtak, kan du velje Uloba som tilretteleggjar for assistansen din. Det kan du gjere dersom Uloba har avtale med kommunen din. Då skal vi hjelpe deg på vegen til å styre livet ditt.

Her kan du sjå kva kommunar som har avtale med Uloba(lenke). Kommunane som ikkje er med i dette oversynet, pliktar å tilby BPA sjølv om dei ikkje har avtale med Uloba. Alle kommunar har ei slik plikt.

Kva kan eg be om assistanse til?

Assistansebehovet avgjer kor mange timar du treng:

 • Det kan hende du treng assistanse til å stå opp, stelle deg og lage mat.
 • Men det kan òg vere du ønskjer assistanse til fritidsaktivitet, utdanning eller arbeid.

Her(lenke) kan du lese meir om kva BPA og arbeidsleiing er.

BPA er ein lovfesta rett, altså står det i lovverket i Noreg at dei som treng BPA har rett till det. Her(lenke) finn du lovtekstene der det står om BPA.

Ver sjef i ditt eige liv

Korleis få andre menneske til å gjere oppgåvene som trengst i kvardagen din, slik du sjølv ville gjort dei? Her er nokre råd.


Det er du som skal bestemme kven som skal assistere deg og kva du treng assistanse til når du får borgarstyrt personleg assistanse (òg kalla brukarstyrt personleg assistanse), BPA.

Difor har du òg ansvar for å finne, tilsette og lære opp assistentane du treng. Du skal sjølv leie assistanseordninga (BPA-ordninga) di, og dermed livet ditt.

Men du har sjølvsagt Uloba i ryggen:

 • Du får ein rådgjevar som sjølv er funksjonshemma og har assistanse. Hen kan rettleie deg og følgje deg opp når du treng det.
 • Du får delta på obligatoriske kurs i arbeidsleiing. Uloba arrangerer kursa.
 • Du får arbeidsgjevaroppgåver av Uloba. Det får du fordi du gjennom å vere arbeidsgjevar for assistentane dine, kan styre livet ditt.
 • I starten kan du få hjelp til å søke om BPA og vurdere kva timebehov du har, dersom du treng det.

Dersom du ikkje kan vere arbeidsleiar sjølv, kan du likevel få BPA:

 • Nokon som kjenner deg godt, kan hjelpe deg å leie ordninga.
 • Hen blir då fungerande arbeidsleiar, og vil ha dei same arbeidsoppgåvene som ein arbeidsleiar.
 • Skilnaden er at det er de, du som er funksjonshemma med assistansebehov og den fungerande arbeidsleiaren, som skal finne ut korleis de leiar kvardagen din saman, så lenge det er mogleg. Dine interesser skal alltid kome først.

Har du spørsmål om å vere arbeidsleiar? Kontakt oss gjerne!

Born kan òg få BPA

Alle born har rett til eit sjølvstendig og fritt liv saman med familien sin. Her får du vite kvifor BPA også er aktuelt for born.

Også born kan få borgarstyrt personleg assistanse, BPA, (også kalla brukarstyrt personleg assistanse).

Sjølv om dei aller fleste born gjerne er avhengige av foreldra sine den første delen av livet, er det nokre ting du vil klare sjølv:

 • Vere med bestevennen heim.
 • Rydde romet sjølv og hjelpe til med middagen.
 • Gå på fotballtrening eller kulturskule.
 • Gå i bursdag utan mamma eller pappa, slik som andre born.

Under kan du sjå filmen om 9 år gamle Tobias Fagerås. Han har BPA. Du kan òg laste ned teksten til filmen.

Les òg om Julian som har BPA.

Med borgarstyrt personleg assistanse kan borna få kvardagen dei treng for til slutt å verte sjølvstendige, trygge vaksne på lik linje med andre.
BPA kan nemleg følge barnet der barnet ditt er, når hen er barn, når hen blir ungdom, og til slutt vaksen.

Call to Action

Vil du dele din historie?

Tekst om å dele historie – slik gjør du det.

Sharing

Post and Page Grid

Oppsummering av Ulobas høringssvar til utredningen om inkorporering av CRPD i norsk lov 

Uloba Independent Living Norge har levert sitt høringssvar til Kultur- og likestillingsdepartementet angående ekspertutvalgets utredning om inkorporering av FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i norsk lov.  Parade hvor banneren "Full likestilling – CRPD Nå" går forbi. Hovedpunkter i høringssvaret  Inkorporering…

Les mer Oppsummering av Ulobas høringssvar til utredningen om inkorporering av CRPD i norsk lov 

Grid

Container

Container

En container lar oss sette bakgrunnsfarge og velge bredde på et område.

Pricing

Magasinet Selvsagt
Price Subtitle Description
kr
49
/mnd
 • 60 sider
 • I farger
 • Trenger ikke lading
Podcasten Selvsagt
Price Subtitle Description
$
0
/mnd
 • Gratis
 • På telefonen din
 • Månedlig

Email newsletter

Advanced Columns

Independent Living-festivalen

Uloba – Independent Living Norge arrangerer hvert år Stolthetsparaden for å synliggjøre den politiske kampen for likestilling av funksjonshemmede i Norge.

Stolthetsparade-kit

Paraden er en politisk markering som skal vise oss funksjonshemmede som stolte, sterke og synlige i Oslos gater. Med appeller, paroler og plakater står vi frem som aktive samfunnsborgere.

Layouts

Besøksadresse

Tollbugata 114
3041 Drammen

Postadresse

Postboks 2474 Strømsø
3003 Drammen

15

Team Members

2,800

Customers

9,000

Subscribers

10

Years Running

Ulobas gründere

Friheten blir ikke gitt oss. Vi må ta oss den – om og om igjen. Derfor kjemper vi.

Vibeke Marøy Melstrøm

Vibeke Marøy Melstrøm

Generalsekretær

Vibeke Marøy Melstrøm (f. 1967) har tidligere jobbet som blant annet assisterende daglig leder, fagsjef, BPA-rådgiver og vært nestleder i Ulobas styre.

Knut Flaaum

Knut Flaaum

Seniorrådgiver, Strategi og utvikling

Knut Flaaum (f. 1960) har tidligere vært daglig leder og arbeidende styreleder i Uloba.

Tone Norli

Tone Norli

Senior BPA-rådgiver

Tone Norli (f. 1951) har tidligere jobbet som regionleder for rådgiverne og vært styreleder i Uloba.​

Leif Sylling

Leif Sylling

Født 1944. Død 2021.

Leif Sylling var Ulobas første daglige leder. Han jobbet også som BPA-rådgiver i Uloba og som daglig leder i Assistanse Eiendommer AS.

Bente Skansgård

Bente Skansgård

Født 1951. Død 2013.​

Bente Skansgårds studier av og rapport om personlig assistanse i USA og våre naboland, ga Ulobas gründere den nødvendige kunnskapen til å kunne introdusere BPA i Norge. I Uloba jobbet Skansgård som BPA-rådgiver og politisk rådgiver. ​