Bli med å skrive paroler til Stolthetsparaden

[ingress]Hva er din viktigste grunn til å gå i Digital stolthetsparade? Skriv det med store bokstaver. Skriv det på en digital parole på vårt paroleverksted![/ingress]27. mai arrangerer vi paroleverksted på nettet, fra klokka 18.

Du kan klikke her for å delta på paroleverkstedet (lenke).

Da kan du se og høre andre som er klare for en stolt, sterk og synlig markering av funksjonshemmedes rettigheter. Del dine tanker om hva du synes er den groveste uretten vi utsettes for, hør hvordan andre hindres i et likestilt liv, og finn ut hva som må være årets paroler i Stolthetsparaden.

Bli inspirert

Her er noen av parolene vi har hatt i tidligere stolthetsparader, og som stadig er like aktuelle:

  • Frihet er å leve, ikke bare eksistere!
  • Full frihet, for faen!
  • Assistanse gir likestilling!
  • Frihet i eget liv!
  • CRPD i norsk lov!
  • Institusjoner er diskriminering!
  • Vi har rett til å bo der vi vil!

For å bli mer inspirert OG provosert, kan du godt lese noen av disse artiklene:

Kristiansund vil umyndiggjøre funksjonshemmede

«Vi er ikke mennesker ennå»

BPA – kommunenes godt bevarte hemmelighet

Norge er ikke et likestilt samfunn

Folket støtter vår likestillingskamp

Er du usikker på om det nytter å kjempe og rope for å oppnå de samme mulighetene som alle andre? Da skal du vite at flertallet i befolkningen er enige i vårt krav om likestilling!

En undersøkelse som Norstat gjorde nylig, viser dette:

  • Tre fjerdedeler av befolkningen støtter kravet om at funksjonshemmedes rettigheter må inn i norsk lov, det vil si at norsk lov ikke må gå imot FN-konvensjonen som definerer våre menneskerettigheter.
  • Færre en halvparten har tillit til at Stortinget vil ta grep for å sikre funksjonshemmedes rettslige vern mot menneskerettighetsbrudd.

Dermed er det viktig at vi viser samfunnet den diskrimineringen vi utsetter for, slik at flest mulig ser hvor viktig vår kamp er, og hvor viktig Stolthetsparaden er!

Se arrangementssiden for paroleverkstedet på Facebook (lenke).