Kristiansund vil umyndiggjøre funksjonshemmede

[ingress]Kristiansund kommune vil ikke la funksjonshemmede ta ansvar for seg selv.[/ingress]

Når funksjonshemmede med BPA i Kristiansund plutselig står uten assistenter, vil Kristiansund kommune gi dagbøter til dem som tilrettelegger assistansen.

Umiddelbart kan det høres ut som et tiltak for å sikre kvalitet i BPA-tilretteleggingen, men egentlig handler det om å umyndiggjøre funksjonshemmede.

Borgerstyrt personlig assistanse, kjent som BPA, gjør det mulig for funksjonshemmede med assistansebehov å leve det livet vi vil. Assistentene er våre armer eller bein, øyne eller stemme. Vi som har BPA, bestemmer selv hva vi skal assisteres med, når og hvor vi skal ha assistanse og dessuten hvem som skal assistere oss. Det siste innebærer at vi selv rekrutterer assistentene våre. Uloba har ingen pool av assistenter. Funksjonshemmede som får sin BPA tilrettelagt av Uloba, søker selv etter assistenter, lager stillingsbeskrivelse og kaller inn kandidater til jobbintervju. Det er den eneste måten vi kan få akkurat den assistansen som vi vet at vi trenger for å leve et selvstendig liv.

BPA-tilrettelegging innebærer å bidra til god arbeidsledelse, og god arbeidsledelse handler blant annet om å sørge for riktig bemanning. Vi som leder en BPA-ordning, må lære å huske på å ha ferievikarer og dessuten tilkallingsvikarer for prekære situasjoner som kan oppstå. Særlig nå under pandemien har vi sett hvor viktig dette er, og ved å etablere gode rutiner og god planlegging i assistanseordningen har vi unngått å stå uten assistenter selv om noen har vært i karantene, vært hjemme med barn i karatene eller vært syke.

Det er selvsagt regler for når en assistent kan utebli fra jobben, og det får konsekvenser å ikke møte på jobb som avtalt. Et ansettelsesforhold i en BPA-ordning er regulert av vanlige arbeidslivsbestemmelser, som forplikter både assistentene, den som leder BPA-ordningen og BPA-tilretteleggeren som arbeidsgiver.

Når Kristiansund kommune legger inn i konsesjonsvilkårene for BPA at uteblitt assistanse gir dagbøter, vitner det om en manglende tillit til at funksjonshemmede kan ivareta rollen som arbeidsledere.

Uloba har vært i kontakt med flere politikere i Kristiansund og gjort dem oppmerksomme på uretten som er i ferd med å skje. Ingen av dem har reagert.